“สุวัจน์” ร่วมให้กำลังใจคนโคราช รับวัคซีนซิโนฟาร์ม เทศบานครราชสีมา 11,000 คน
ประกาศ KORAT WELCOME วัคซีนพร้อม คนพร้อม โคราชพร้อม

วันนี้ (2 ตุลาคม 2564) ที่ห้องเอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3 เดอะมอลล์ นครราชสีมา นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด “โครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อประชาชน” โดยมีนายเทวัญ ลิปตพัลลภ อดีตรมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา นายวัชรพล โตมรศักดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา เขต 2 พรรคชาติพัฒนา นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนคร นครราชสีมา พร้อมด้วยทีมสจ. สท.พรรคชาติพัฒนา ร่วมเปิดงาน

ซึ่งโครงการดังกล่าว เทศบาลนครนครราชสีมา ภายใต้การบริหารของนายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ได้จัดซื้อวัคซีนซิโน ฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อนำมาฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่ สำหรับประชาชนผู้ที่มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ชนิดใดมาก่อน มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ “Herd Immunity” ลดการแพร่ระบาด ลดความรุนแรง ลดอัตราการติดเชื้อ และลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เทศบาลนครนครราชสีมา ได้ใช้งบประมาณท้องถิ่น จัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และทางราชวิทยาลัยฯ ได้แจ้งจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม ให้แก่เทศบาลนครฯ แล้ว จำนวน 22,000 โดส สำหรับประชาชน 11,000 คน โดยฉีดคนละ 2 ครั้ง ห่างกัน 3-4 สัปดาห์ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ซึ่งเทศบาลนครฯ ได้เปิดช่องทางการลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีน”ซิโนฟาร์ม” ผ่านทางเพจเทศบาลนครนครราชสีมา
เทศบาลนครนครราชสีมา www.koratcity.go.th , ทางแอพพิเคชั่น Koratcity , QR Code หรือลงทะเบียนผ่านหน่วยบริการสาธารณสุขในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ทั้ง 15 แห่ง โดยได้มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการฉีดวัคซีนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ในวันนี้ จึงเปิดให้ประชาชนที่ลงทะเบียนเอาไว้ เข้ารับบริการการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเป็นวันแรก ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ และจากโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา มาเป็นหน่วยร่วมให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ห้อง MCC Hall ชั้น 3 เดอะมอลล์ นครราชสีมา

อย่างไรก็ตาม ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา มีประชากรอยู่ราวๆ 120,000 คน และมีเป้าหมายที่ต้องฉีดวัคซีนให้ประมาณ 98,000 คน ซึ่งก่อนจะเริ่มโครงการฯนี้ มีประชาชนในเขตเทศบาลนครฯ ฉีดวัคซีนเข็มแรกไปแล้ว ประมาณ 80,000 คน ฉะนั้นยังเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายอีก
กว่า 17,000 คนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนต้านโควิดเลยสักเข็มเดียว วันนี้เทศบาลนครฯ จึงระดมฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 11,000 คน โดยแบ่งฉีดออกเป็น 3 วัน ซึ่งถ้าฉีดครบจะทำให้เปอร์เซ็นต์การฉีดวัคซีนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ขึ้นเป็น 90 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ดี เป็นภูมิคุ้มกันหมู่ เป็นโครงการที่ดี ที่ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ได้ตอบสนองรัฐบาล และได้เข้ามาดูแลพี่น้องประชาชน

“วัคซีน คือ คำตอบ ของการแก้ไขปัญหาโควิด ซึ่งขณะนี้ภาพรวมทั้งประเทศเราฉีดไปแล้ว 50 กว่าล้านโดส ค่อนข้างจะมีการพัฒนาในเรื่องของการฉีด การได้วัคซีนมาดีขึ้นเรื่อยๆ คาดว่าภายในสิ้นปี น่าจะบรรลุเป้าหมายในการฉีดวัคซีน ไม่น้อยกว่า 100 ล้านโดส ของการฉีด 2 เข็ม ในจำนวน 50 ล้านคน ซึ่งจะสร้างความปลอดภัยให้กับประเทศในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่”นายสุวัจน์ กล่าว

ส่วนเรื่องการแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจนั้น นายสุวัจน์ มองว่า จะต้องเริ่มต้นในการจัดการเรื่องโควิดให้มีความมั่นใจก่อน ซึ่งคาดว่าภายในสิ้นปีนี้น่าจะได้ 120 ล้านโดสได้ หรือ 100 ล้านโดสได้ 50 ล้านกว่าคนได้รับการฉีดเรามีภุมิคุ้มกันหมู่ ตอนนี้เราเดินหน้าเรื่องเศรษฐกิจได้แล้ว สมมุติ ถ้าเราเปิดประเทศ นักท่องเที่ยวจะมาเค้าฉีดมาแล้ว แล้วเค้าก็ถามว่าแล้วคุณฉีดหรือยัง สมมุติ ว่าเราฉีดแล้วนะ ผม 2ล้านโดส จาก 70 เปอร์เซ็นต์ของประชากรของผมเรียบร้อยแล้ว ก็จะทำให้นักท่องเที่ยวสนองตอบการท่องเที่ยวการเปิดประเทศ

อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจก็ต้องควบคู่กันไปกับมาตรการความสำเร็จการสร้างความมั่นใจให้คนในประเทศและคนต่างประเทศ นักลงทุน นักท่องเที่ยว โดยเร่งระดมการฉีดวัคซีน แล้วเราก็บอกได้เลยว่า 70 เปอร์เซ็นต์ 80 เปอร์เซ็นต์ 90เปอร์เซ็นต์ ของประชาชนของเราได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ประเทศเราปลอดภัยแล้ว คุณมาท่องเที่ยวและมาลงทุนได้ และเราก็เตรียมเงินในการกระตุ้นเศรษฐกิจกัน ซึ่งขณะนี้มีการขยายเพดานเงินกู้ จาก 60 เป็น 70 เปอร์เซ็นต์ เป็นมาตรการที่เตรียมไว้ ซึ่งรอบแรกเรากู้ 1.9 ล้านล้าน รอบสอง 5 แสนล้าน ถ้าเราจัดการโควิดจบภายในสิ้นปี แล้วจำเป็นต้องใช้เงินเพิ่ม การขยายเพดานเงินกู้เพื่อรองรับไว้ ทำให้รัฐบาลมีความยืดหยุ่นในการที่จะมีเม็ดเงินเพิ่มขึ้น สมมุติ อีก 1 ล้านล้าน ในการที่จะมาฟื้นฟูเศรษฐกิจสร้างกิจกรรมในเศรษฐกิจ สร้างกิจกรรมในการท่องเที่ยว ฟื้นฟูเยียวยาผู้ประกอบการ ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เราได้มีมาตรการเงินการคลังรองรับ แต่ในเรื่องนักลงทุน นักท่องเที่ยว เค้าจะมาประเทศไทยเค้าจะดูเรื่องโควิด จะดูเรื่องการฉีดวัคซีน

ซึ่งปัจจุบันเราเดินมาถูกทางแล้ว เพียงแต่ว่าต้องมีความร่วมมือกัน ระดมการฉีดให้ได้ตามเป้าหมาย สำหรับจังหวัดนครราชสีมา ก็ถือว่าได้เป้าหมายการฉีดที่ดีมาก ประชากร 2600,000 เรามีเป้าหมายว่าจะฉีด 2,000,000 คน ตอนนี้เข็มแรกไปแล้ว 1 ล้านกว่าคน ก็ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ , สองเข็มก็ 6 แสนกว่าคน ก็ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ในเขตเทศบาลก็เกือบ 90 เปอร์เซ็นต์ ถือว่าเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับระบบเศรษฐกิจ คุณจะมาลงทุนที่โคราช หรือมาท่องเที่ยวที่โคราช บ้านเมืองนี้มีภูมิคุ้มกันหมู่สูง

“ผมเชื่อมั่นในระบบสาธารณสุข เชื่อมั่นในระบบการแพทย์ องค์การอนามัยโลก ร่วมทั้ง อย. ได้กลั่นกรองและวินิจฉัย ได้ตรวจสอบความปลอดภัยในระดับที่น่าจะสบายใจได้ ผมอยากให้ทุกท่านได้มาฉีดวัดซีนป้องกันโควิด-19” นายสุวัจน์ กล่าว

suwat“สุวัจน์” ร่วมให้กำลังใจคนโคราช รับวัคซีนซิโนฟาร์ม เทศบานครราชสีมา 11,000 คนประกาศ KORAT WELCOME วัคซีนพร้อม คนพร้อม โคราชพร้อม