สุวัจน์ ได้รับโล่เกียรติยศ บุคคลต้นแบบ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อแผ่นดิน จากสมาคมสื่อมวลชน และสมาคมนักข่าวนครราชสีมา และเครือข่าย

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567   19.00 น.นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ประธานพรรคชาติพัฒนากล้า ได้รับมอบรางวัลโล่เกียรติยศ สาขา “ผู้ทำคุณประโยชน์และผู้เสียสละต่อสังคม และชาติบ้านเมือง” ประจำปี 2567 ครั้งที่ 9 จากสมาคมสื่อสารมวลชน,สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดนครราชสีมา,ชมรมนักข่าวหนังสือพิมพ์ทีวีสื่อออนไลน์ประเทศไทย และชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดนครราชสีมา
เนื่องในโอกาสวันนักข่าว ( 5 มีนาคม) โดยมี หม่อมราชวงศ์ปณิธาน จรูญโรจน์ ประธานองค์กรอุตสาหกรรมนำเข้าและส่งออกสินค้าสากลวัฒนธรรมแห่งประเทศ ประธานในพิธี ณ ห้องราชาวดี ภัตตาคารเสียเสี้ยว จังหวัดนคราชสีมา

นายสุวัจน์ ขอขอบคุณ สมาคมสื่อสารมวลชน นักข่าวจังหวัดนครราชสีมา และภาคีเครือข่าย ที่ได้จัดงานและได้มอบรางวัลให้กับผู้ที่ทําคุณประโยชน์ให้กับจังหวัดนครราชสีมา เนื่องในโอกาสวันนักข่าว ซึ่งตนเองก็เป็นผู้หนึ่งที่ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศ สาขา “ผู้ทำคุณประโยชน์และผู้เสียสละต่อสังคมและชาติบ้านเมือง”

ประธานพรรคชาติพัฒนากล้า กล่าวว่าการที่เราได้ให้กําลังใจกับผู้ที่จะมาช่วยแก้ปัญหา หรือช่วยในการพัฒนาประเทศ ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญ เพราะในการเข้ามาทํางานเพื่อส่วนรวม เข้ามาแก้ไขปัญหา หรือการพัฒนาต่างๆ นอกจากความรู้ ความสามารถแล้ว สิ่งสำคัญคือ จะต้องมีความเสียสละ มีความอดทนต่ออุปสรรคต่างๆ

ฉะนั้น กําลังใจจะทําให้บุคคลต่างๆ เหล่านั้น มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการที่จะแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาประเทศให้ประสบความสําเร็จ ถือว่ากําลังใจเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมาก และถือว่าเป็นโอกาสอันดีในโอกาสวันนักข่าว ทางสมาคมสื่อสารมวลชนและสมาคมนักข่าวนครราชสีมา และภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันจัดงานขึ้น

“วันนี้ได้รับรางวัลเราก็คงจะมีความมุ่งมั่นในการที่จะเสียสละ แล้วทําประโยชน์ให้เกิดกับจังหวัดนครราชสีมา ให้เกิดกับประเทศไทย ให้เกิดกับพี่น้องประชาชนของเราตลอดไป และขอขอบคุณท่านประธาน ขอขอบคุณท่านสมาคมฯ ที่ได้ให้รางวัลพวกเราในวันนี้” นายสุวัจน์ กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า อยากให้พูดถึงสิ่งที่รัฐบาลนํามาเมืองโคราช นายสุวัจน์ กล่าวว่า ท่านนายกรัฐมนตรี เพิ่งมาลงพื้นที่แล้วท่านก็ได้ให้แนวคิดให้การสนับสนุนในเรื่องของการคมนาคม เรื่องสนามบิน เรื่องการท่องเที่ยว หรือแม้แต่เรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆ ซึ่งตนคิดว่าก็เป็นแนวทางที่ถูกต้องในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งเรื่องของอุทยานธรณีโลก ที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่

“ตนคิดว่ารัฐบาลได้พยายามหาแนวทางในการที่จะพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ต้องขอบคุณท่านนายกฯ เศรษฐา รัฐบาลที่ได้ให้ความสําคัญกับพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพถ้าโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วนสมบูรณ์เมื่อไหร่ จะเป็นตัวเร่ง GDP ให้กับประเทศได้“นายสุวัจน์ กล่าว

suwatสุวัจน์ รับโล่เกียรติยศ บุคคลต้นแบบผู้ทำคุณประโยชน์ต่อแผ่นดิน จากสมาคมสื่อมวลชนและสมาคมนักข่าวนครราชสีมา และเครือข่าย