สุวัจน์ ยินดีโคราช เป็นเจ้าภาพ งานมหกรรมพืชสวนโลกนครราชสีมา พ.ศ 2572
โคราชมีความพร้อม เป็นผลดี ต่อเศรษฐกิจ การพัฒนาการเกษตร การท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ของประเทศ

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และประธานพรรคชาติพัฒนากล้า ได้กล่าวแสดงความยินดี ที่ประเทศไทย ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ จัดงานมหกรรมพืชสวนโลก International Horticultural Expo หรืองานมหกรรมพืชสวนโลกนครราชสีมาพ.ศ 2572 ซึ่งได้มีการประกาศผลการคัดเลือก ที่มีขึ้นระหว่างการประชุมประจำปี 2567 ของสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ AIPH ที่กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ เมื่อวานนี้ (6 มีนาคม) ประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพจัดมาแล้วที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี 2549 ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง นำชื่อเสียง มาสู่ประเทศไทย และมีผลดีต่อเศรษฐกิจอย่างมาก งานมหกรรมพืชสวนโลกนครราชสีมา หรือ โคราชเอกซ์โป ซึ่งมีกำหนดการจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2572 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2573 ถือว่าเป็นงานมหกรรมระดับโลก ประเภท A 1 โดยจะมีการนำเสนอแนวคิด ธรรมชาติและพันธุ์พืชเขียวขจี อนาคตแห่งโลกสีเขียว Nature and Greenery: Envisioning the Green Future สะท้อนความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพืชสวนและการเกษตรที่ยั่งยืนของไทย

การเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในครั้งนี้ จะมีความสำคัญมากต่อการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ การพัฒนาด้านเกษตรกรรมและพืชสวน ที่มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ผสมผสานกับภูมิปัญญาเดิม เพื่อมุ่งหน้าสู่ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ซึ่งเป็นเทรนด์ด้านการพัฒนาของโลกในยุคปัจจุบัน งานมหกรรม พืชสวนโลกหรือโคราชเอกซ์โป 2029 จะก่อให้เกิดประโยชน์ในทุกมิติด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม ต่อประเทศไทย ภาคอีสานและจังหวัดนครราชสีมา คาดว่าจะมีเงินแพร่สะพัด มากกว่า หมื่นล้าน บาท และการจ้างงานหลายหมื่นคน รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวอีกด้วยในช่วงที่มีการจัดงาน นอกจากนั้น จะเป็นการตอกย้ำถึงความเป็นเมืองเกษตรของโลกของประเทศไทย เมืองเกษตรและเมืองอาหารของจังหวัดนครราชสีมา จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจทุกๆด้านของโคราชและภาคอีสาน

นายสุวัจน์ กล่าวว่าจังหวัดนครราชสีมา มีความพร้อม ในทุกๆด้านของการเป็นเจ้าภาพ เป็นเมืองมหาวิทยาลัย เป็นเมืองเกษตรอุตสาหกรรม มีวัตถุดิบด้านการเกษตรมหาศาล มีฐานประชากร ประมาณ 2 ล้าน 5 แสนคน โรงแรมที่พักและศูนย์การค้าที่ทันสมัยมีอยู่ครบ สามารถที่จะรองรับผู้คนผู้มาเยือนตลอดจนนักท่องเที่ยวได้อย่างเพียงพอ จากนี้ไปก็ต้องเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพ ให้ดีที่สุด ควรจะต้องเร่งรัด งานโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่จะเป็นประโยชน์และรองรับการจัดงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เช่น โครงการมอเตอร์เวย์สาย บางปะอินนครราชสีมา โครงการรถไฟความเร็วสูงและรถไฟรางคู่จากกรุงเทพฯมาโคราช การพัฒนาเรื่องโครงการน้ำประปาต่างๆ และการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

”ต้องขอขอบคุณ ส่วนราชการทุกแห่งและภาคเอกชน และพี่น้องประชาชนชาวโคราช ที่ได้ช่วยกันผลักดันสนับสนุนจนเกิดความสำเร็จในครั้งนี้ ต่อไปเราก็จะต้องร่วมกันเป็นเจ้าภาพให้ดีที่สุดเพื่อชื่อเสียงของประเทศและจังหวัดนครราชสีมา“ นายสุวัจน์ กล่าว

suwatสุวัจน์ ยินดี โคราชเป็นเจ้าภาพ งานมหกรรมพืชสวนโลก โคราชมีความพร้อม เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจ การพัฒนาการเกษตร การท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ของประเทศ