Big Cleaning Day หลังสถานการณ์น้ำท่วม
วันที่ 25 ต.ค. 64 เวลา 09.00 น
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยนายอุทัย มิ่งขวัญ ประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้ารักษาความสงบเรียบร้อย เจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดหลัง สถานการณ์น้ำท่วม เพื่อฟื้นฟูโรงเรียนให้กลับสู่สภาพปกติ ได้รับความอนุเคราะห์ สนับสนุนและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน กองทัพภาคที่ 2 ในจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน ณ โรงเรียนอัญสัมชัญนครราชสีมา และโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
#สายด่วน1132
#Appkoratcity
#งานประชาสัมพันธ์

ขอบคุณข้อมูล : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครนครราชสีมา
ข่าวประจำวันBig Cleaning Day Korat หลังสถานการณ์น้ำท่วม