อ่วม สถานการณ์โรค “โควิด-19” ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 “โควิดวันนี้” ยอดพุ่งนิวไฮ 16,533 ราย เสียชีวิต 133

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์โรค “โควิด-19” ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 โดยจำนวนผู้ติดเชื้อ “โควิดวันนี้” 16,533 ราย (เป็นติดเชื้อใหม่ 16,331 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 202 ราย)
ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อ “โควิดวันนี้” สะสมอยู่ที่ 543,361 ราย (สะสมระลอก เม.ย. 2564 จำนวน 514,498 ราย) หายป่วยกลับบ้านเพิ่ม 10,051 ราย (หายป่วยระลอก เม.ย. 333,268 ราย) เสียชีวิตเพิ่มวันนี้ 133 ราย รวมเสียชีวิตแล้ว 4,397 ราย
………………….
วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 ???? เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
???? ผู้ป่วยรายใหม่ 16,533 ราย
???? ผู้ป่วยยืนยันสะสม 514,498 ราย
???? หายป่วยแล้ว 333,268 ราย
???? เสียชีวิตสะสม 4,303 ราย
—————————-
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
???? ผู้ป่วยยืนยันสะสม 543,361 ราย
???? หายป่วยแล้ว 360,694 ราย
???? เสียชีวิตสะสม 4,397 ราย
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 27 กรกฎาคม 2564
???? มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 16,427,059 โดส
—————————-
วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 284,387 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 43,002 ราย
ข่าวประจำวันไทยยังวิกฤตหนัก “โควิดวันนี้” ยอดพุ่งนิวไฮ 16,533 ราย เสียชีวิต 133