วันที่ 22 ก.ค.2565
“ไกรฤกษ์ เสียนขุนทด” (ครูน้อย) ร่วมงานกีฬาสี โรงเรียนบ้านสระพัง ตำบลบ้านเก่า พร้อมด้วยข้าราชการท้องถิ่น  นายก กำนัน ตำบลบ้านเก่า

นี้ส่วนกลาง ยังไม่กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น อย่างเต็มรูปแบบ ให้แต่หน้าที่ อำนาจเงินตาย ยังไม่ถึง 30% ท้องถิ่นอยู่แบบเช้าชาม เย็นชาม ประคองตนเองไม่ให้ถูกฟ้องร้อง ส่วนหนึ่งมาจากการเข้าสู่ตำแหน่ง ที่ต้องใช้เงินตรามาก ก็ต้องถอนทุนเป็นเรื่องปกติ หากตำบลใดได้ท่านนายกท้องถิ่นที่มีศักยภาพวิ่งเต้นหางบนอก ประสานงานหน่วยงานอื่นๆตำบลนั้นก็โชคดีไป

ข่าวประจำวัน“ไกรฤกษ์ เสียนขุนทด” (ครูน้อย) ร่วมงานกีฬาสี โรงเรียนบ้านสระพัง ตำบลบ้านเก่า