“ไกรฤกษ์ เสียนขุนทด” (ครูน้อย) พบปะ ผู้นำชุมชน ที่สำนักงานศูนย์ ประสานงานพรรคชาติพัฒนา
วันที่ 16 ก.ค.2565 นายไกรฤกษ์ ด่านขุนทด ผอ.ศูนย์ประสานงานพรรคชาติพัฒนา พบปะและกล่าวนำนโยบาย ชพน. ให้กับพี่น้องสมาชิก แนวร่วม และพี่น้อง อสม. ผู้นำชุมชนตำบลหนองบัวละคร  ขอมาร่วมอุดมการ์ณ กับ อ.น้อย ผู้นำหมู่บ้าน 8  และผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม. อบต. อสม. ที่สำนักงานศูนย์ ประสานงานพรรคชาติพัฒนา

ข่าวประจำวัน“ไกรฤกษ์ เสียนขุนทด” (ครูน้อย) พบปะ ผู้นำชุมชน ที่สำนักงานศูนย์ ประสานงานพรรคชาติพัฒนา