“ไกรฤกษ์ เสียนขุนทด” (ครูน้อย) ด้วยความอาลัยรัก ในงานพระราชทานเพลิงศพ “คุณพ่ออุกฤษฎ์ ดือขุนทด” อดีตอาจารย์ใหญ่ อดีตประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอด่านขุนทด

          พร้อมกันนี้  นายไกรฤกษ์ เสียนขุนทด” (ครูน้อย) ได้เดินทางไปกับนายสุทิน โสงขุนทด นายกอบต.ด่านนอก เพื่อเยี่ยมเยียนพี่น้องบ้านด่านนอก บ้านของเพื่อนสมัยเรียนมัธยมด่านขุนทด

ข่าวประจำวัน“ไกรฤกษ์ เสียนขุนทด” (ครูน้อย) ร่วมอาลัย งานพระราชทานเพลิงศพ “คุณพ่ออุกฤษฎ์ ดือขุนทด” อดีตอาจารย์ใหญ่ อดีตประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอด่านขุนทด