“ไกรฤกษ์ เสียนขุนทด” ‘ครูน้อย’ หัวหน้า.ศูนย์ประสานงาน ชาติพัฒนา เขตด่านขุนทด ร่วมงาน รวมพลังคนรักสุขภาพ เดินวิ่ง ปั่นตำบล ด่านใน อ.ด่านทด จ.นครราชสีมา

8 กันยายน2565 เวลา 05.00น.  “ไกรฤกษ์ เสียนขุนทด” ‘ครูน้อย’ หัวหน้า.ศูนย์ประสานงาน ชพน.ด่านขุนทด  ร่วมงาน รวมพลังคนรักสุขภาพ เดินวิ่ง ปั่นตำบล ด่านใน อ.ด่านทด จ.นครราชสีมา

ข่าวประจำวัน“ไกรฤกษ์ เสียนขุนทด” ‘ครูน้อย’ หัวหน้า.ศูนย์ประสานงาน ชพน.ด่านขุนทด ร่วมงาน รวมพลังคนรักสุขภาพ เดินวิ่ง ปั่นตำบล ด่านใน อ.ด่านทด จ.นครราชสีมา