วันที่ 18 สิงหาคม 2565

นายไกรฤกษ์ เสียนขุนทด พร้อมทีมงานพรรคชาติพัฒนา ได้ลงพื้นที่เพื่อมอบถุงน้ำใจ จากพรรคชาติพัฒนา ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ร่วมประธานอสม.เขตเทศบาลตำบลด่านขุนทดและประธานอสม.ระดับหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน 1,2,4,8,9,13 ,17 เพื่อการเสริมสร้างกำลังใจให้กับผู้ป่วยติดเตียง อุบัติเหตุทางรถยนต์จากโรคเบาหวานจากโ รคเส้นเลือดสมองตีบ จากการชราภาพ และผู้ที่ดูแลผู้ป่วย ให้มีพลังกาย มีสุขภาพจิต ที่ดี เพื่อการดูแลบุคคลในครอบครัให้มีคุณภาพชีวิตดียิ่งๆขึ้นไป และจะได้หาช่องทาง การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ใหญ่ใจดีจัดหา ประสานภาคการศึกษา อุปกรณ์อำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการ อุปกรณ์ฟื้นฟูร่างกาย การจัดหาวิทยุธรรมะเพื่อการผ่อนคลาย ให้ผู้เจ็บป่วยให้มีสุขภาพร่างกาย ที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่ดี และการประสานงานรถฉุกเฉิน หากมีความต้องการนำส่ง สถานพยาบาล ตามนโยบาย คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน

ข่าวประจำวัน“ไกรฤกษ์ เสียนขุนทด” ครูน้อย’ พร้อมทีมงาน พรรคชาติพัฒนา ได้ลงพื้นที่เพื่อมอบถุงน้ำใจสู้ภัยโควิด