วันจันทร์ที่ 4 ก.ค. เวลา 14:00 น

“นายไกรฤกษ์ เสียนขุนทด”(ครูน้อย) ได้เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนหนองกราดน้อย ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด เพื่อให้กำลังใจผู้บริหารคณะครูลูกๆนักเรียน ที่ได้รับผลกระทบจากโรงงาน โมดิฟาย ที่เป็นแหล่งทำให้มีกลิ่นอากาศไม่ดี

ซึ่งมีคณผู้บริหารและคณะครูลูกๆนักเรียนจำนวน 88 คนหลังจากที่ผู้ประกอบการโรงงานโมดิฟายได้หยุดปรับปรุงเป็นเวลา 2 เดือนตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนกรกฎาคมนี้จากการที่เปิดเทอมมาผลกระทบจาก โรงงานโมดิฟายดีขึ้นก็รู้สึกยินดีและดีใจที่คุณครูบอกว่าไม่ต้องปิดห้องปิดหน้าต่างทำการเรียนการสอนแล้ว ลูกๆก็บอกว่าช่วงนี้กลิ่นเบาลงทราบข่าวจากชุมชนว่าคุ้มและชุมชนที่ยังรับผลกระทบอยู่ที่อยู่ใกล้โรงงานมากที่สุดก็คือคุ้มวะยาว บ้านปราสาทใต้ ตำบลหินดาด จำนวน 30 ชีวิต 14 ครัวเรือน คาดหวังว่าชุมชนกับผู้ประกอบการจะอยู่ร่วมกันได้ด้วยดีครับ

ข่าวประจำวัน“ไกรฤกษ์ เสียนขุนทด”(ครูน้อย) เยี่ยมโรงเรียนหนองกราดน้อย ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด เพื่อให้กำลังใจผู้บริหารคณะครูลูกๆนักเรียน ที่ได้รับผลกระทบจากโรงงาน โมดิฟาย