โควิดโคราชลามหนัก สั่งปิดหมู่บ้านอำเภอสีดา หลังพบผู้ป่วยจากคลัสเตอร์กินเลี้ยงสังสรรค์เครือญาติ 22 ราย

นครราชสีมา-ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  จากกรณีที่มีการตรวจพบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 เป็นคลัสเตอร์ที่บ้านแท่น หมู่ที่ 7 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา จากการกินเลี้ยงสังสรรค์ร่วมกันกับญาติที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา และหลังจากนั้นได้เริ่มมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19  เมื่อตรวจเชิงรุกพบคนในครอบครัว เครือญาติ ลูกจ้างและเพื่อนบ้าน ที่มาดื่มกินร่วมกัน ติดเชื้อแล้ว 22 ราย ซึ่งมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีกจำนวนมากในหมู่บ้าน/ชุมชน นางกนิฎฐี สุนทรเกศ นายอำเภอสีดา จึงได้ลงนามคำสั่งอำเภอสีดา ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ปิดสถานที่และห้ามเข้าออกสถานที่ที่กำหนดเป็นการชั่วคราว พื้นที่บ้านแท่น หมู่ที่ 7 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา หลังที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ได้ให้ความเห็นชอบ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโดยเร็วตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

โดยกำหนดมาตรการห้ามผู้ใดเข้าหรือออกจากพื้นที่บ้านแท่น หมู่ที่ 7 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 18.00 น. ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 18.00 น. เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และให้เจ้าของบ้าน ผู้ครอบครอง ผู้ดูแล มีหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำ ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อโดยเคร่งครัด  และเพื่อเป็นการป้องกันการลักลอบหลบหนีออกจากพื้นที่ควบคุม ผู้นำชุมชนจึงได้มีมตินำดินมาเทถมปิดทางเข้าออกหมู่บ้านตามจุดต่างๆ ที่จะสามารถเชื่อมต่อกับหมู่บ้านอื่นทุกเส้นทาง โดยเว้นไว้เพียงจุดเดียว เพื่อให้สามารถควบคุมการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านได้อย่างเด็ดขาด พร้อมจัดเวรยามเฝ้าตลอด 24 ชั่วโมงแล้ว .

///////////////ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ / นครราชสีมา

 

ข่าวประจำวันโควิดโคราชลามหนัก สั่งปิดหมู่บ้านอำเภอสีดา