ศูนย์ข้อมูลโควิด 29 รายงานสถานการณ์ในประเทศไทยวันนี้ ผู้ติดเชื้อเพิ่มยังสูง อยู่ที่ 20,902 ราย เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 20,902 ราย ผู้ติดเชื้อใหม่ 20,754 ราย ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 148 ราย
หายป่วยกลับบ้านวันนี้ 22,208 ราย หายป่วยสะสม 747,901 ราย ยังรักษาตัว 205,946 ราย ผู้ป่วยสะสม 960,996 ราย
เสียชีวิตวันนี้ 301 ราย

……..

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
???? ผู้ป่วยรายใหม่ 20,902 ราย
???? หายป่วยแล้ว 747,901 ราย
???? ผู้ป่วยยืนยันสะสม 960,996 ราย
???? เสียชีวิตสะสม 8,492 ราย
—————————-
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
???? หายป่วยแล้ว 775,327 ราย
???? ผู้ป่วยยืนยันสะสม 989,859 ราย
???? เสียชีวิตสะสม 8,586 ราย
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 18 สิงหาคม 2564
???? มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 25,167,060 โดส
—————————-
วันที่ 18 สิงหาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 417,169 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 122,206 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 8,936 ราย
ข่าวประจำวันโควิดวันนี้ ยังแรง ติดเชื้อเพิ่มเกิน 20,902 ราย เสียชีวิต 301 ราย