ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อ “โควิดวันนี้” สะสมอยู่ที่ 526,828 ราย (สะสมระลอก เม.ย. 2564 จำนวน 497,965 ราย) หายป่วยกลับบ้านเพิ่ม 9,168 ราย (หายป่วยระลอก เม.ย. 323,217 ราย) เสียชีวิตเพิ่มวันนี้ 118 ราย รวมเสียชีวิตแล้ว 4,264 ราย

…………

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
???? ผู้ป่วยรายใหม่ 14,150 ราย
???? ผู้ป่วยยืนยันสะสม 497,965 ราย
???? หายป่วยแล้ว 323,217 ราย
???? เสียชีวิตสะสม 4,170 ราย
—————————-
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
???? ผู้ป่วยยืนยันสะสม 526,828 ราย
???? หายป่วยแล้ว 350,643 ราย
???? เสียชีวิตสะสม 4,264 ราย
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 26 กรกฎาคม 2564
???? มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 16,099,670 โดส
—————————-
วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 122,137 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 16,755 ราย