โควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่มกว่า 14,000 ราย หายป่วยเกือบ 19,000 ราย เสียชีวิตยังสูง 252 ราย
ศูนย์ข้อมูลโควิด 19 รายงานสถานการณ์วันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 14,802 ราย เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,585 ราย ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 217 ราย
หายป่วยวันนี้ 18,996 ราย หายป่วยสะสม 1,013,342 ราย กำลังรักษา 166,922 ราย ป่วยสะสม 1,190,668 ราย
เสียชีวิตวันนี้ 252 ราย
………….
วันพุธที่ 1 กันยายน 2564
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
? ผู้ป่วยรายใหม่ 14,802 ราย
? หายป่วยแล้ว 1,013,342 ราย
? ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,190,668 ราย
? เสียชีวิตสะสม 11,747 ราย
—————————-
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
? หายป่วยแล้ว 1,040,768 ราย
? ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,219,531 ราย
? เสียชีวิตสะสม 11,841 ราย
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 31 สิงหาคม 2564
? มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 32,600,001 โดส
—————————-
วันที่ 31 สิงหาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 393,633 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 431,777 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 2,772 ราย
ข่าวประจำวันโควิดวันนี้ ติดเชื้อเพิ่มกว่า 14,000 ราย หายป่วยเกือบ 19,000 ราย เสียชีวิตยังสูง 252 ราย