สกัดโควิด !  อำเภอโนนสูง โคราช พบผู้ป่วยโควิด 34 ราย จากคลัสเตอร์เล่นน้ำท่วม สั่งปิดหมู่บ้านด่วน ขณะที่อำเภอบัวใหญ่  ญาติมาจากพื้นที่เสี่ยง ไม่แจ้งผู้นำชุมชน ทำโควิดระบาด สั่งปิดอีกหนึ่งหมู่บ้าน

 นครราชสีมา-สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ยังน่ากังวล โดยที่อำเภอโนนสูง ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ รายงานว่าเมื่อวันที่ 19 ตุลาคมที่ผ่านมา  พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่บ้านดอนแฝก หมู่ 8 และบ้านดอนแฝกพัฒนา หมู่ 15 ตำบลพลสงคราม จำนวน 34 ราย เป็นการแพร่ระบาดลักษณะเป็นกลุ่มก้อน การสอบสวนโรคเบื้องต้นพบว่า ผู้ติดเชื้อมีประวัติการสัมผัสกับประชาชนในหมู่บ้านเป็นจำนวนมาก โดยมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ต้องเฝ้าระวังกว่า 89 ราย จึงจำเป็นต้องปิดหมู่บ้านดอนแฝกและหมู่บ้านดอนแฝกพัฒนา ห้ามบุคคลเข้าและออกพื้นที่ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2564 – วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

 ซึ่งคลัสเตอร์ดังกล่าว ตรวจพบผู้ป่วยรายแรกเป็นหญิง อายุ 53 ปี จากการค้นหาเชิงรุกในครอบครัว พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย จากการสอบสวนโรค พบว่า ช่วงน้ำท่วม เด็กๆ ได้ไปเล่นน้ำบริเวณคลองอีสานเขียวท้ายหมู่บ้านจำนวนมาก  จนมีการติดเชื้อในกลุ่มเด็กที่ไปเล่นน้ำ แล้วกระจายเชื้อไปติดคนในครอบครัว และเนื่องจากเครือญาติอยู่ในหมู่บ้าน ติดต่อไปมาหาสู่กัน จึงทำให้เชื้อแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องปิดพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ เพราะหากปล่อยไว้เนิ่นนานจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน และกระทบต่อส่วนรวม  ทั้งนี้ เป็นการปิดหมู่บ้านเป็นครั้งที่ 2 ในรอบปี หลังจากทั้ง 2 หมู่บ้านเคยถูกปิดพื้นที่ควบคุมโรคมาแล้วเมื่อช่วงเดือนมิถุนายน 2564

 

นอกจากนี้ ที่อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ก็พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 4 ราย ที่บ้านคึมม่วง ตำบลบัวใหญ่  จากการสอบสวนโรคเบื้องต้นพบว่า  มีญาติของผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูง มาเยี่ยมพักค้างคืน และรับประทานอาหารร่วมกัน โดยไม่ได้มีการแจ้งผู้นำชุมชนหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมโรครับทราบ กระทั่งญาติของชาวบ้านรายดังกล่าว ตรวจพบว่า ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงค้นหาเชิงรุกพบเครือญาติติดเชื้ออีก 4 ราย และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวนมาก ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอบัวใหญ่  จึงมีคำสั่งควบคุมพื้นที่ปิดหมู่บ้านคึมม่วง หมู่ 13 ตำบลบัวใหญ่ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2564 – วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ห้ามบุคคลเข้าและออกจากหมู่บ้านโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ เพื่อให้การควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

///ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ / นครราชสีมา

 

ข่าวประจำวันโควิดระบาดหนัก สั่งปิด 3 หมู่บ้านโคราช สั่งปิดด่วนสกัดโควิด