โคราชเปิดลานศิลปวัฒนธรรมต้อนรับเทศกาลปีใหม่

นครราชสีมา – วันนี้ (27 ธ.ค.64) ที่ บริเวณ TK Park (ข้างวัดพายัพ) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมลานศิลปวัฒนธรรม ในงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ เพื่อส่งเสริมให้เกิดพื้นที่ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้ สำหรับเด็ก  เยาวชน และประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สร้างจิตสำนึกรักและภาคภูมิใจ ในวัฒนธรรมของตนเอง มีส่วนร่วมพัฒนางานด้านศิลปะอย่างยั่งยืน นอกจากนี้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ยังถือว่าเป็นกิจกรรมที่ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ที่จัดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมาอีกด้วย

โดยกำหนดจัดขึ้นพร้อมกันในพื้นที่ 3 อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ อำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอปากช่อง และอำเภอพิมาย ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2565 โดยจะจัดกิจกรรมในวันเสาร์และอาทิตย์ของทุกสัปดาห์ ต่อเนื่องตลอด 3 เดือนของการจัดงานไทยแลนด์เบียนนาเล่ ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการแสดงที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชุมชนและมีความร่วมสมัย การจัดลานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นหรือร่วมสมัย มีลานอาหารพื้นถิ่น และผลิตภัณฑ์ชุมชน ในจังหวัดนครราชสีมา นอกจากนี้ยังมีการจัดพื้นที่ให้กับเด็ก และเยาวชนที่สนใจศิลปะการวาดภาพได้มาลองฝึกการวาดภาพด้วยสีน้ำอีกด้วย.

//////ประสิทธิ์  ตั้งประเสริฐ//นครราชสีมา

ข่าวประจำวันโคราช เปิดลาน ศิลปวัฒนธรรม ต้อนรับเทศกาลปีใหม่