โคราช !!! สภาพกาแฟ จับเข้าคุย Thailand Biennale Korat 2021
#สภากาแฟนครราชสีมา

15 ธันวาคม 2564 เวลา 07.00 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดนครราชสีมา โดยครั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน เพื่อพบปะ สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานราชการต่างๆ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน ณ สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ค่ายสุรนารี ในบรรยากาศสบายๆยามเช้า ร่มรื่น พร้อมทั้งมีผลงานศิลปะ ที่จัดแสดงในงาน Thailand Biennale Korat 2021 รวมทั้งการแสดงผลงานจากเยาวชนในจังหวัดร่วมเป็นไฮไลต์ในงานครั้งนี้อีกด้วย.
ข่าวประจำวันโคราช !!! สภากาแฟ จับเข้าคุย Thailand Biennale Korat 2021