ราย​สถานการณ์​ผู้ป่วย​โค​วิด​19​ จังหวัด​นครราชสีมา​ ป​ระ​จ​ำ​วันที่ 29 ส.ค. 64
โคราช​ วันนี้​ป่วย​เพิ่ม​ 237​ ราย​ เสียชีวิต​ 2​ ราย
——————————-
-ติดเชื้อนอกจังหวัด 55 ราย
-ติดเชื้อในจังหวัด 182 ราย
——————————-
-ปากช่อง 87 ราย
-เมือง 29 ราย
-โชคชัย 19 ราย
-บัวใหญ่ 16 ราย
-ห้วยแถลง 15 ราย
-ปักธงชัย 13 ราย
-เสิงสาง 11 ราย
-ครบุรี 8 ราย
-โนนแดง 7 ราย
-จักราช 6 ราย
-หนองบุญมาก 6 ราย
-สีคิ้ว 5 ราย
-สูงเนิน 5 ราย
-พิมาย 4 ราย
-สีดา 2 ราย
-เฉลิมพระเกียรติ 1 ราย
-โนนไทย 1 ราย
-บัวลาย 1 ราย
-วังน้ำเขียว 1 ราย
—————————–
Grand Total 237 ราย
—————————–
สรุปความเสี่ยง/ประวัติสัมผัส
-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (กทม.) 15 ราย
-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (กาญจนบุรี) 1 ราย
-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (นนทบุรี) 4 ราย
-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (ระยอง) 3 ราย
-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (สมุทรปราการ) 5 ราย
-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (อยุธยา) 1 ราย
-ป่วยจาก กทม. กลับมารักษา 18 ราย
-ป่วยจาก กาญจนบุรี กลับมารักษา 1 ราย
-ป่วยจาก ระยอง กลับมารักษา 4 ราย
-ป่วยจาก สมุทรปราการ กลับมารักษา 3 ราย
-สัมผัสผู้ป่วย COVID-19 182 ราย
ข่าวประจำวันโคราช ผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม วันนี้ 237 ราย