โคราช ทยอยประกาศรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนรับวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า ส่วนซิโนฟาร์ม คาดถึงโคราชไม่เกินสิ้นเดือนนี้ อบจ.มอบให้ สสจ.จัดสรร

นครราชสีมา-นพ.เจษฎ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้ไลฟ์ผ่านเพจเฟสบุ๊ค “โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา” เพื่ออัพเดทข้อมูลข่าวสารล่าสุดจากทางโรงพยาบาลฯ ไปถึงประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา โดยเฉพาะเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ที่มีการแจ้งกำหนดการนัดแนะคิวฉีดให้สอดคล้องกับจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรมา โดยระบุว่า ผู้ที่ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนกับ รพ.มหาราชนครราชสีมา สำหรับผู้ที่ประสงค์จะรับ Sinovac มีนัดวันที่ 15 มิถุนายน 2564 จะเริ่มให้บริการฉีดเวลา 10.00 น.-17.00 น. โดยวัคซีนที่ให้บริการมีเพียง Sinovac เท่านั้น ไม่รับบริการผู้ที่ Walk in เข้ามา และผู้ที่มาผิดนัด ส่วนผู้ที่ลง AstraZeneca จะเปลี่ยนเป็น Sinovac ให้มาตามวันที่ระบุจองเอาไว้ได้
แต่ถ้าประสงค์จะฉีดวัคซีน AstraZeneca ขอให้รอประกาศของวัคซีน AstraZeneca ในรอบต่อไป และสำหรับผู้ที่มีนัดฉีดเข็มที่ 2 ให้ไปตามใบนัดที่ได้ระบุไว้ล่าสุด ไม่ต้องยึดตามหมอพร้อม

ทั้งนี้ ทาง รพ.มหาราชนครราชสีมา ได้ประกาศรายชื่อผู้ที่จะได้รับวัคซีน AstraZeneca ที่จะมาในล็อตที่ 2 ในกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านระบบ ‘หมอพร้อม’ รวมจำนวน 549 คน ซึ่งมีรายชื่อสำรอง 50 คนในกรณีที่ผู้มีรายชื่อแต่ไม่มาฉีด และประกาศรายชื่อกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่าน อสม. จำนวน 499 คน สามารถตรวจเช็ครายชื่อเพื่อเตรียมความพร้อมได้ที่เพจเฟสบุ๊ค “โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา”

ขณะเดียวกัน รพ.ค่ายสุรนารี ได้แจ้งมาว่า การเข้ารับบริการฉีดวัคซีนกับทาง รพ.ค่ายสุรนารี ขณะนี้อยู่ระหว่างรอรับการจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติม โดยขอยืนยันว่า ผู้ที่ลงทะเบียนแดวัคซีนกับ รพ.ค่ายสุรนารีเอาไว้ จะได้รับการฉีดวัคซีนอย่างแน่นอน แต่จะไม่ตรงกับวันนัดในระบบหมอพร้อม โดยจะติดต่อกลับไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จองตามลำดับ และจะนัดหมายล่วงหน้า 1-2 วัน ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับ จะถูกจัดลำดับเพื่อเข้ารับบริการในครั้งต่อๆไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปริมาณวัคซีนที่ รพ.ค่ายสุรนารี ได้รับการจัดสรรมาในแต่ละสัปดาห์ และเพื่อให้การติดต่อผู้จองเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทาง รพ.ขอให้ผู้จองฉีดวัคซีนแจ้งหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับ พร้อมชื่อ-นามสกุล และหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ในระบบ Line Official ของ รพ.ค่ายสุรนารีด้วย

และสำหรับผู้ที่ประสงค์ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มที่นำเขช้าโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณฯ เบื้องต้น ทางจังหวัดฯ ได้เปิดรายชื่อ 4 โรงพยาบาล ที่จะให้บริการฉีดซิโนฟาร์ม ได้แก่ รพ.มหาราชนครราชสีมา ,รพ.สูงเนิน ,รพ.กรุงเทพราชสีมา และ รพ.กรุงเทพปากช่อง ซึ่งในล็อตแรกที่รับจัดสรรมา 1 ล้านโดส เบื้องต้น ทราบมาว่า ทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ จะจัดฉีดให้กับกลุ่มเครือสภาอุตสาหกรรมฯ ตามโรงงานต่างๆ ก่อน ประมาณ 3 หมื่นคน ซึ่งต้องรอดูอีกครั้งว่า จะมีใครติดต่อขอรับการฉีดซิโนฟาร์มมาบ้าง ส่วนของ อบจ.นครราชสีมา คาดว่า ยังอยู่ระหว่างการทำหนังสือ และพิจารณาสถานพยาบาลที่เข้ามาดำเนินการฉีดให้กับประชาชน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ เป็นผู้บริหารจัดการ ต้องติดตามความคืบหน้ากันอีกครั้ง

///////////////////ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ / นครราชสีมา

ข่าวประจำวันโคราช ทยอยประกาศชื่อผู้รับวัคซีนAZ ส่วนซิโนฟาร์ม คาดมาไม่เกินสิ้นเดือนนี้