โคราชยอดติดเชื้อใหม่พุ่งอีก 79 ราย ตายเพิ่ม 2 ราย หอการค้าและภาคเอกชน ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯ เสนอแนวทางช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก 7 กฎเหล็ก

นครราชสีมา – วันนี้ (10 กรกฎาคม 2564) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ล่าสุดวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม จำนวน 79 ราย แยกเป็นรายอำเภอ ได้แก่ อ.เมือง 7 ราย, อ.ด่านขุนทด 16 ราย, อ.บัวใหญ่ 4 ราย, อ.บ้านเหลื่อม 4 ราย, อ.โชคชัย 3 ราย, อ.พิมาย 3 ราย, อ.ห้วยแถลง 1 ราย, อ.สีคิ้ว 3 ราย, อ.คง 2 ราย, อ.เทพารักษ์ 2 ราย, อ.โนนแดง 2 ราย, อ.โนนสูง 2 ราย, อ.พระทองคำ 2 ราย, อ.สูงเนิน 2 ราย, อ.เสิงสาง 2 ราย, อ.แก้งสนามนาง 1 ราย, อ.ขามสะแกแสง 1 ราย, อ.จักราช 1 ราย, อ.โนนไทย 1 ราย, อ.บัวลาย 1 ราย, อ.ประทาย 1 ราย, อ.ลำทะเมนชัย 1 ราย, อ.วังน้ำเขียว 1 ราย, อ.สีดา 1 ราย, อ.หนองบุญมาก 1 ราย นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยที่เดินทางจากต่างจังหวัดเพื่อตรวจรักษา อีกจำนวน 14 ราย โดยมาจาก กทม. 7 ราย, จ.ปทุมธานี 1 ราย, จ.ราชบุรี 1 ราย, จ.ลพบุรี 1 ราย, จ.สมุทรปราการ 2 ราย, จ.สมุทรสาคร 1 ราย และ จ.อำนาจเจริญ 1 ราย ทำให้ขณะนี้มีผู้ป่วยสะสม จำนวน 1,892 ราย รักษาหาย 1,091 ราย รักษาอยู่ 779 ราย และเสียชีวิตเพิ่มอีกวันนี้ 2 ราย รวมผู้เสียชีวิตสะสม 22 ราย

โดยผู้เสียชีวิต รายที่ 21 ของจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้ป่วยลำดับที่ 1,056 เป็นชายอายุ 61 ปี ชาว ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 64 มีอาการไข้ เข้ารับการรักษาที่ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ผลตรวจพบเชื้อ วันที่ 25 มิ.ย. 64 อาการไม่ดีขึ้น ส่งต่อไปรักษาที่ รพ.มหาราชฯ วันที่ 9 ก.ค. 64 อาการไม่ดีขึ้น มีภาวะหัวใจหยุดเต้น แพทย์พยายามช่วยจนฟื้นคืนชีพเป็นเวลา 30 นาที แต่ในที่สุดก็เสียชีวิตลง เมื่อเวลา 11.20 น.

ผู้เสียชีวิตรายที่ 22 ของจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้ป่วยลำดับที่ 1,100 เป็นชายชาว ต.สุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา มีประวัติสัมผัสผู้ป่วย วันที่ 25 มิ.ย. 64 เข้าตรวจหาเชื้อที่ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา ผลตรวจพบเชื้อ เข้ารักษาที่ รพ.เทพรัตน์ฯ วันที่ 6 ก.ค.64 มีอาการหอบเหนื่อยมากขึ้น จึงส่งต่อไปที่ รพ.มหาราชฯ วันที่ 10 ก.ค. 64 อาการไม่ดีขึ้น มีภาวะหัวใจหยุดเต้น และเสียชีวิต เมื่อเวลา 01.15 น.
ขณะเดียวกันภายหลังจากที่ทางจังหวัดฯ ได้ออกกฎเหล็ก 7 ข้อ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก ล่าสุดที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายจีระศักดิ์ คาระวิวัฒนา กรรมการที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา และประธานชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดนครราชสีมา ได้เป็นตัวแทนหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ชมรมร้านอาหารจังหวัดนครราชสีมา สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา สมาคม SME จังหวัดนครราชสีมา และชมรม Biz Club นครราชสีมา เข้ายื่นหนังสือถึงนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้รับหนังสือ ซึ่งทางหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ได้นำข้อเสนอของเสนอแนวทางปฏิบัติและมาตรการเยียวยา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในจังหวัด

โดยข้อเสนอในทางปฏิบัติ 3 ข้อ ได้แก่

1.งดการเดินทางข้ามจังหวัดเข้ามาในจังหวัดนครราชสีมา และงดการขนส่งรถสาธารณะ ยกเว้นการขนส่งสินค้าที่จำเป็น

2.ขอให้สถานประกอบการเปิดได้ตามปกติ โดยให้มีมาตรการควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการตามมาตรฐานของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

3.เสนอให้เพิ่มจุดคัดกรองโควิดในจังหวัดให้มากขึ้น

และเสนอมาตรการเยียวยา 6 ข้อ ได้แก่

1.ขอลดค่าไฟฟ้าลง 20% ของทุกบิลเป็นเวลา 3 เดือน

2.งดการคิดดอกเบี้ยเงินกู้จากสถาบันการเงินทั้ง Bank กับ Non-Bank ทุกประเภทเป็นเวลา 3 เดือน

3.ลดเงินสมทบประกันสังคม ม.33 และ ม.39 ทั้งของนายจ้างและลูกจ้างเหลือ 1% เป็นเวลา 6 เดือน

4.ขอยืดระยะเวลาการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตรา 10% จนถึงสิ้นปี 2566

5.ปรับลดอัตราเรียกเก็บภาษีท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการถึงสิ้นปี 2566

6.ขอยืดระยะเวลาการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายออกไปอีก 6 เดือน และแบ่งชำระในเดือนที่ 7 เป็นต้นไป.

/////////ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ // นครราชสีมา

ข่าวประจำวันโคราช ติดเชื้อ พุ่งอีก 79 ราย ตายเพิ่ม 2 ราย หอการค้าและภาคเอกชน ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯ