โคราชเฮ  คว้าสิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสวนโลก  “โคราช เอ็กซ์โป 2029” ประเทศไทยชูวิสัยทัศน์สู่อนาคตแห่งโลกสีเขียว

 นครราชสีมา-วันนี้ (6 มีนาคม 2567) ที่กรุงโดฮาร์ ประเทศกาตาร์ สมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (The International Association of Horticultural Producers – AIPH) ประกาศให้สิทธิ์ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก (International Horticultural Expo) หรือ “โคราช เอ็กซ์โป 2029” ซึ่งการได้รับสิทธิ์จัดงานระดับโลกครั้งนี้ จะช่วยยกระดับจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนในอุตสาหกรรมพืชสวน ภายใต้แนวคิด “ธรรมชาติและพรรณพืชเขียวขจี อนาคตแห่งโลกสีเขียว” (Nature & Greenery: Envisioning the Green Future) โดยงาน “โคราช เอ็กซ์โป 2029” หรือ งานมหกรรมพืชสวนโลกนครราชสีมา พ.ศ. 2572 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2572 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2573 ถือเป็นงานมหกรรมระดับโลก ประเภท A1 คาดว่า จะมีผู้เข้าร่วมชมงานจำนวน 2.6 – 4 ล้านคน

 สำหรับการจัดงานครั้งนี้ จะนำเสนอแนวคิด “ธรรมชาติและพรรณพืชเขียวขจี อนาคตแห่งโลกสีเขียว” (Nature and Greenery: Envisioning the Green Future) สะท้อนความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพืชสวนและการเกษตรที่ยั่งยืนของประเทศไทย  ทั้งนี้ ประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี 2549 โดยนับเป็นการจัดงานมหกรรมระดับโลกครั้งแรกในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย และยังได้รับรางวัลเหรียญทองจากความสำเร็จในการจัดงานในครั้งนั้นอีกด้วย

 

ซึ่งการประกาศผลการคัดเลือก ให้จังหวัดนครราชสีมาได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกนครราชสีมา พ.ศ.2572 มีขึ้นระหว่างการประชุมประจำปี 2567 ของสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (AIPH) ที่กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ ในวันที่ 6 มีนาคม 2567 โดยผู้แทนจากทีมประเทศไทยที่เข้าร่วมประชุม และนำเสนอความพร้อมของประเทศไทยในรอบสุดท้าย ประกอบด้วย ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ โดยไทยจะต้องเตรียมเสนอตัวต่อองค์การนิทรรศการนานาชาติ หรือ BIE (Bureau International des Expositions) ในลำดับต่อไป เพื่อรับการรับรองสู่การเป็นงานเอ็กซ์โประดับโลกอย่างสมบูรณ์แบบ

 

ซึ่งนายศิระ สว่างศิลป์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ ในฐานะหัวหน้าทีมประเทศไทย เปิดเผยว่า รัฐบาลไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะผลักดันความสำเร็จของงานมหกรรมพืชสวนโลก ที่กำลังจะจัดขึ้นในปี 2572 ที่จังหวัดนครราชสีมา หรือ โคราช เพราะเป็นประตูสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และศักยภาพอันโดดเด่นทั้งด้านประวัติศาสตร์ ความชำนาญในด้านเกษตรกรรม และความหลากหลายทางชีวภาพ

 

ด้านนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร หนึ่งในหน่วยงานเจ้าภาพจัดงาน เน้นย้ำถึงความสำคัญเชิงกลยุทธ์ด้านการพัฒนาภาคเกษตรกรรมและพืชสวนของประเทศไทย ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในยุทธศาสตร์ชาติ โดยงานโคราช เอ็กซ์โป 2029 จะเป็นเวทีระดับนานาชาติ นำเสนอแนวทางการทำพืชสวนที่ผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ากับภูมิปัญญาแบบดั้งเดิม มุ่งสู่การสร้างอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น

 

ทั้งนี้ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ในฐานะเมืองเจ้าภาพ จังหวัดนครราชสีมาขอขอบคุณรัฐบาล นายกรัฐมนตรี กรมวิชาการเกษตร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ( องค์การมหาชน) รวมถึง ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศที่สนับสนุนและเป็นกำลังใจ   ชาวโคราชพร้อมเปิดประตูต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วโลก เพื่อสัมผัสความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศไทย ผสานกับวิสัยทัศน์ในการสร้างอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน  ซึ่งการจัดงานโคราช เอ็กซ์โป 2029 ครั้งนี้ จะเป็นการพลิกโฉมเมืองโคราช โดยยกฐานะสู่เมืองต้นแบบด้านนวัตกรรมสีเขียว

 

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการประมูลสิทธิ์การจัดงานฯ  และเน้นย้ำถึงความมุ่งหวังด้านการสร้างมรดกที่ยั่งยืนและประโยชน์ทางเศรษฐกิจ กล่าวว่า โคราช เอ็กซ์โป 2029 ถือเป็นงานสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตอบสนองต่อพันธกิจหลักของสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (AIPH) ในการส่งเสริมความสำเร็จของอุตสาหกรรมพืชสวน ผ่านการปลูกพืชเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ร่วมพัฒนาสังคม และสร้างความยั่งยืนให้กับโลกสำหรับคนรุ่นนี้และรุ่นต่อๆ ไป โดยในขั้นตอนต่อไป ประเทศไทยจะต้องนำเสนอข้อมูลแก่องค์การนิทรรศการนานาชาติ หรือ BIE (Bureau International des Expositions) เพื่อขอการรับรองให้ Korat Expo 2029 เป็นงานนิทรรศการระดับโลก

 

นายสุดที่รัก พันธุ์สายเชื้อ ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา งาน Korat Expo 2029 (พืชสวนโลก 2572) กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมาได้เป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสวนโลก ทางหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาได้มีส่วนร่วมส่งเสริม ผลักดัน และร่วมนำเสนอโครงงานให้กับ AIPH มานานกว่า 5 ปี การจัด Korat Expo 2572 จะสร้างระบบเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ โดยเริ่มต้นเงินลงทุนจากรัฐบาลกลาง 4,800 ล้านบาท และยังมีการลงทุนจากนานาประเทศในการจัดทำบูธต่างๆ มากกว่า 35 ประเทศจากทั่วโลก ซึ่งการจัดบูธแต่ละครั้งใช้ระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีการขนส่งจากต่างประเทศที่จะเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จะทำให้กระตุ้นเศรษฐกิจทางด้านระบบขนส่งทั้งทางอากาศ ทางเรือและการขนส่งทางบก ซึ่งจะทำให้เกิดการหมุนเวียนเงินมากกว่า 2 หมื่นล้านบาท จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และเชื่อมโยงเศรษฐกิจของพื้นที่ในจังหวัดใกล้เคียงโดยรอบ  อาทิ จ.ขอนแก่น บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ อุดรธานี และ จ.ปราจีนบุรี ซึ่งการเชื่อมโยงในครั้งนี้ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา มีความตั้งใจที่จะเชื่อมโยงในระดับประเทศด้วย โดยจะมีการผลักดันเรื่องต่างๆ ผ่านหอการค้าไทย โดยนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานหอการค้าไทย จะเป็นผู้ร่วมขับเคลื่อนและเป็นกำลังสำคัญ  ซึ่ง Korat Expo 2029

เป็นงานพืชสวนระดับโลก จะมีหลายประเทศเข้ามา ทั้งร่วมแสดงพืชพรรณ นวัตกรรม วัฒนธรรม และเยี่ยมชมงานจำนวนมาก เป็นโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรทางการเงิน การลงทุนด้านเทคโนโลยี การพัฒนาด้านการศึกษาวิจัย การขนส่ง และยิ่งไปกว่านั้น จะเกิดการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรท้องถิ่นของภาคอีสาน ถือเป็นโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่จะเข้าร่วมงาน Korat Expo 2029   ส่วนการยกระดับเทคโนโลยีในภาคการเกษตร ก็เป็นอีกเรื่องที่มีความสำคัญไม่แพ้กัน  ได้มีการนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการเกษตร และงานนี้ถือเป็นโอกาสทองของการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง จะมีนักท่องเที่ยวจากหลากหลายชาติหลั่งไหลเข้าสู่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเข้าร่วมชมงานซึ่งเป็นการสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว และเสริมสร้างภูมิปัญญา แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมได้อีกด้วย โดยภาพรวมๆ จังหวัดนครราชสีมาจะได้ประโยชน์อย่างมาก ทั้งด้านเศรษฐกิจการเงิน และการพัฒนาการเกษตรพร้อมกับ การพัฒนาความสามารถของบุคลากรในระยะยาวครับ

 

นางธิดารัตน์  รอดอนันต์  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา  กล่าวว่า สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ได้มีส่วนร่วมผลักดันการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพพืชสวนโลกกับองค์กรเอกชนและทางจังหวัดฯ มาโดยตลอด  มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจในจังหวัดโคราช และจังหวัดข้างเคียง การจัดงานพืชสวนโลกครั้งนี้จะทำให้คนทั่วโลกรู้จักโคราชมากยิ่งขึ้น ถือเป็นการพัฒนาศักยภาพใหม่ของชาวโคราชในด้านการท่องเที่ยว การจัดการโลจิสติกส์ การค้า และการพัฒนาการเกษตร ไปพร้อมกัน เราพร้อมสนับสนุนงาน“โคราช เอ็กซ์โป 2029” หรืองานมหกรรมพืชสวนโลกนครราชสีมา ที่จะมีขึ้นในปีพ.ศ. 2572 อย่างเต็มที่

 

ดร.วัชรี ปรัชญานุสรณ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ตนรู้สึกขอบคุณรัฐบาล  กรมวิชาการเกษตร และ สสปน. รวมถึง ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนตั้งแต่วันแรกที่ริเริ่มโครงการนี้ ในสมัยของนายวิเชียร จันทรโณทัย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ,นายกอบชัย บุญอรณะ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และนายนิติพัฒน์ ขอดทอง นายอำเภอคง และนายพิสุทธิ์ พร้อมจะบก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย นับแต่นี้ต่อไปถือว่าเป็นงานหนักของพวกเราชาวโคราชและชาวไทยทุกคนที่จะช่วยกันเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ ด้วยการทำงานกับทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้านการท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดและภูมิภาค รวมถึงระดับประเทศด้วย   ในมิติด้านการท่องเที่ยวย่อมถือเป็นข่าวดีที่จะเป็นอีกหนึ่ง เป็นแรงกระตุ้นนักท่องเที่ยวต่างชาติให้รู้จักภาคอีสานมากขึ้นได้อย่างแน่นอน เพราะมีการคาดการณ์ว่า งานนี้จะมีนักท่องเที่ยวมากถึง 4 ล้านคนในช่วงเวลาของการจัดงานดังกล่าว

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดร.ณัฏฐินี ทองดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ และหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในนามตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่ได้เดินทางมาร่วมการนำเสนอในครั้งนี้ และในฐานะที่ได้ทำหน้าที่ทางวิชาการสนับสนุนข้อมูลและดำเนินการประสานงานร่วมกับจังหวัดนครราชสีมามาตั้งแต่เริ่มโครงการ  กล่าวว่า มาถึงวันนี้รู้สึกดีใจและภูมิใจกับจังหวัดนครราชสีมา งาน Korat Expo 2029 นอกจากจะเป็นโอกาสของการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาสู่เมืองสีเขียวที่ยั่งยืน Green and Sustainability city และเมืองที่เป็นแหล่งอาหารของโลก รวมถึง เป็นโอกาสในการผลักดันเมืองไมซ์โคราช สู่เมืองไมซ์ระดับนานาชาติต่อไป และยังเป็นโอกาสทางการศึกษาด้าน MICE ให้กับเยาวชน นักศึกษาและผู้สนใจในพื้นที่ ต่อจากนี้ไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีแผนการดำเนินงานร่วมขับเคลื่อนต่อ ร่วมกับสถาบันการศึกษาทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ เพื่อจัดตั้งหลักสูตรพิเศษ Expo Academy เพื่อพัฒนาบุคลากรมืออาชีพให้กับการเป็นเจ้าภาพการจัดงาน Korat Expo และงานอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อไป

 

ต้องขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนสำหรับบทบาทในการคว้าสิทธิ์จัดงานครั้งนี้ อาทิ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย และภาคีเอกชนในจังหวัด .

////////////ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ / นครราชสีมา

 

ข่าวประจำวันโคราช คว้าสิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสวนโลก “โคราช เอ็กซ์โป 2029” ประเทศไทยชูวิสัยทัศน์สู่อนาคตแห่งโลกสีเขียว