โคราช เตือน ปชช. 3 อำเภอ  ระวังน้ำบ่าจากฝนตกสะสม ระดมสมองวางแผนรับมือน้ำทุกลุ่มน้ำ

 นครราชสีมา-วันนี้(24 พฤษภาคม 2565) ที่ห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี  ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา  นายวิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานประชุมร่วมกับนายอำเภอทั้ง 32 อำเภอของจังหวัด  ปภ.จังหวัด  ชลประทานจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  หารือถึงแนวทางบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำต่างๆ ของจังหวัด  หลังจากหลายพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่อง   โดยนายวิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า  จากการติดตามสถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่ของจังหวัด พบว่า ยังมีน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอโนนไทยอยู่ในขณะนี้ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตร เกิดจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา และเกิดจากปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบน อ.ด่านขุนทด เต็มความจุ จึงถูกระบายลงมายังอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง อ.โนนไทย ซึ่งยังอยู่ระหว่างการติดตั้งบานประตู จึงจำเป็นต้องระบายน้ำออก ทำให้น้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ ต.กำปัง  อ.โนนไทย จำนวน 10 หลังคาเรือน   และพื้นที่การเกษตร แต่โชคดีที่ยังไม่มีการทำการเกษตรหว่านข้าวแต่อย่างใด

 ทั้งนี้ ได้สั่งการให้มีการเร่งระบายน้ำดังกล่าว ลงสู่ลำมูลโดยเร็วที่สุด  ยืนยันว่า อ่างลำเชียงไกรตอนล่าง มีความมั่นคงแข็งแรง  คาดว่า การติดตั้งบานประตูระบายน้ำ น่าจะแล้วเสร็จภายในต้นเดือนมิถุนายนนี้ และเมื่อติดตั้งบานประตูระบายน้ำอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง อ.โนนไทย   เรียบร้อยแล้ว  ก็จะสามารถกักเก็บมวลน้ำที่ไหลมาจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบน อ.ด่านขุนทด ไว้ได้ ซึ่งทางจังหวัดได้มีการแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนทุกลุ่มน้ำทั้ง 32 อำเภอของจังหวัดแล้ว รวมทั้ง ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ที่มีการแจ้งเตือน 8 จุด ที่ต้องเฝ้าระวัง เป็นพิเศษ  ให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในพื้นที่ ต.โคกสูง อ.เมือง  ต.กำปัง อ.โนนไทย และ อ.โนนสูง  ให้ระวังน้ำบ่าไหลหลาก  เป็นมวลน้ำมาจากพื้นที่ อ.ขามทะเลสอ จากปริมาณน้ำฝน ที่ตกสะสมในพื้นที่แล้วไหลหลากเข้าบริเวณบึงขี้นาค ต.โคกสูง อ.เมือง และ ต.กำปัง อ.โนนไทย ซึ่งมวลน้ำได้ไหลลงลำเชียงไกร บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง ทำให้มีแนวโน้มระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น ประชาชน ใน 3 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองนครราชสีมา  อ.โนนไทย และ อ.โนนสูง จะต้องระวังน้ำบ่าในช่วงนี้ด้วย  นายวิเชียรฯ กล่าว .

////////////////ประสิทธิ์ ตั้งประเสิรฐ / นครราชสีมา

ข่าวประจำวันโคราชเตือน ปชช3อำเภอ ระวังน้ำบ่า ระดมสมองรับมือทุกลุ่มน้ำ