โคราชเตรียมยกวัดขึ้นห้าง จัดงานวิสาขบูชาพุทธบารมียิ่งใหญ่ 11 วัน ชวนพุทธศาสนิกชนไหว้พระบรมสารีริกธาตุจาก 3 ประเทศ พร้อมฟังธรรมจากนักเทศชื่อดังคับคั่ง

นครราชสีมา – วันนี้ (31 พฤษภาคม 2566) ที่ห้องเอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น 3 เดอะมอลล์โคราช ได้มีเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วน กำลังประดับตกแต่งบุษบกประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และจัดสถานที่ภายในห้องเอ็มซีซีฮอลล์ ให้กลายเป็นพื้นที่ลานบุญ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเทศกาลวันวิสาขบูชาขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดนครราชสีมา คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา กองทัพภาคที่ 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และเดอะมอลล์นครราชสีมา ร่วมกันจัดงานเทศกาลวันวิสาขบูชา ภายใต้ชื่องาน “วิสาขบูชา พุทธบารมี” โดยการยกวัดขึ้นห้าง เป็นเวลา 11 วัน ระหว่างวันที่ 1-11 มิ.ย.66 ซึ่งไฮไลท์ของงาน จะมีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 9 พระองค์ จาก 3 ประเทศ ได้แก่ ศรีลังกา เมียนมาร์ และประเทศไทย มาประดิษฐานไว้ที่บุษบก 9 ชั้น เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้มาร่วมกราบสักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคล และจะมีพิธีเดินเวียนเทียนรอบบุษบกทุกวัน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ซึ่งวันวิสาขบูชาปีนี้ ตรงกับวันที่ 3 มิ.ย.66 และสหประชาชาติยกให้เป็นวันสำคัญของโลกอีกด้วย

นอกจากนี้บริเวณโดยรอบบุษบกพระบรมสารีริกธาตุ ยังมีบรรยากาศงานบุญอีกมากมาย เช่น ได้อัญเชิญรูปหล่อจำลองเสมือนจริงของพระอริยสงฆ์ จำนวน 25 รูป อาทิ พระครูวิเวกพุทธกิจ (หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล) 2.หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 3.สมเด็จพระพุฒาจารย์ หลวงปู่โต พฺรหฺมรังสี 4.พระโพธิญาณเถร วิ. หลวงปู่ชา สุภทฺโท 5.หลวงปู่ฝั้น อาจาโร 6.พระราชวุฒาจารย์ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล 7.หลวงปู่แหวน สุจิณโณ และ 8.พระสุทธิธรรมรังสี ท่านพ่อลี ธมฺมธโร เป็นต้น เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชมบารมีและรำลึกคำสอนของเหล่าครูบาอาจารย์ทางธรรม

สุขใจสร้างทานบารมีกับกิจกรรมบุญมหากุศล สักการะพระพุทธบาทจำลอง, ปิดทองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ 9 องค์ 9 วัดเพื่อความเป็นสิริมงคล , ตักบาตรพระประจำวันเกิด, ทอดผ้าป่ามหากุศล, เสริมสิริมงคลแก่ชีวิตด้วยการร่วมสร้าง “พระพุทธรูปพระพุทธอโรคยา มหาลาโภ” องค์ต้นแบบหน้าตัก 32 นิ้วด้วยการถวายแผ่นโพธิ์ทอง เพื่อนำไปหล่อ พระพุทธอโรคยา มหาลาโภ องค์หน้าตัก 12 เมตรสูง 25 เมตรก่อนจะนำไปประดิษฐาน ที่โครงการพุทธอุทยาน “พระพุทธอโรคยา มหาลาโภ” บริเวณถนนมิตรภาพ ก.ม.ที่ 167 หมู่ที่ 15 ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

กิจกรรมฟังธรรมบรรยายทุกวัน เวลา 14.00 น. จากพระธรรมวิทยากร อาทิ หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม, พระราชธรรมนิเทศ พระพยอม กัลยาโณ,พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล  และพระครูวิสิฐพรหมจริยคุณ พระอาจารย์สามดง จนฺทโชโต และร่วมสวดมนต์เย็น นั่งสมาธิ เดินจงกรมทุกวัน เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป.

ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ // นครราชสีมา

ข่าวประจำวันโคราชเตรียมยกวัดขึ้นห้าง จัดงานวิสาขบูชาพุทธบารมียิ่งใหญ่ 11 วัน