วันนี้ (29 กรกฎาคม 2564)

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ได้เปิดเผยข้อมูลสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ล่าสุดวันนี้ (29 ก.ค.64) พบผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้น จำนวน 426 ราย โดยเป็นผู้ป่วยที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง จำนวน 126 ราย รับผู้ป่วยจากนอกพื้นที่เข้ามารักษา จำนวน 88 ราย ผู้ป่วยสัมผัสติดเชื้อในพื้นที่ จำนวน 212 ราย และเสียชีวิตจำนวน 3 ราย รวมผู้ป่วยสะสม จำนวน 5,817 ราย รักษาหายแล้ว จำนวน 2,502 ราย ยังรักษาอยู่ จำนวน 3,261 ราย เสียชีวิต จำนวน 54 ราย โดยผู้ป่วยที่เสียชีวิต 3 รายล่าสุด ได้แก่

ผู้เสียชีวิตรายที่ 52 เป็นผู้ป่วยลำดับที่ 3,673 ของจังหวัด เพศชาย อายุ 41 ปี ชาว อ.ครบุรี มีประวัติทำงานที่แคมป์คนงานก่อสร้างที่ จ.นนทบุรี 17 ก.ค.64 ตรวจหาเชื้อที่ กทม. ผลพบเชื้อ 22 ก.ค.64 กลับเข้ามารักษาที่ รพ.ครบุรี และ 28 ก.ค.64ส่งต่อไปที่ รพ.มหาราชนครราชสีมา อาการไม่ดีขึ้น ก่อนเสียชีวิตในวันที่ 28 ก.ค.64 เวลา 12.45 น.

ผู้เสียชีวิตรายที่ 53 เป็นผู้ป่วยลำดับที่ 2,665 ของจังหวัด เพศหญิง อายุ 69 ปี ชาว อ.โนนไทย มีโรคประจำตัว ความดับโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง มีประวัติเดินทางกลับจาก กทม. 18 ก.ค. 64 เข้ารับการรักษาที่ รพ.เทพรัตน์ฯ พบเชื้อ และ 23 ก.ค.64 ส่งตัวไป รพ.มหาราชฯ อาการไม่ดีขึ้น เสียชีวิตเมื่อวันที่ 28 ก.ค.64 เวลา 17.49 น.

ผู้เสียชีวิตรายที่ 54 เป็นผู้ป่วยลำดับที่ 3,905 ของจังหวัด เพศชาย อายุ 71 ปี ชาว อ.สูงเนิน มีโรคประจำตัวเบาหวาน ความดัน ไขมันในเลือดสูง มีประวัติเดินทางกลับจาก กทม. 22 ก.ค. 64 ตรวจพบเชื้อจาก กทม. เข้ารักษาที่ รพ.สูงเนิน และส่งต่อไปที่ รพ.มหาราชฯ การไม่ได้ขึ้น เสียชีวิตเมื่อวันที่ 29 ก.ค.64 เวลา 03.00 น.

……

ข่าวประจำวันโคราชพุ่งนิวไฮ 426 ราย ดับอีก 3 ราย