โคราชฝนตกต่อเนื่อง แต่น้ำไหลลงอ่างเพียงเล็กน้อย อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่โคราชอยู่ในขั้นวิกฤติ เหลือน้ำเพียง 37% เท่านั้น

นครราชสีมา – วันนี้ (3 กันยายน 2566) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาเป็นระยะในช่วงนี้ ก็ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำต่างๆ ในพื้นที่ จ.นครราชสีมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 4 แห่ง จากข้อมูลรายงานสถานการณ์น้ำของโครงการชลประทานจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวานนี้ (2 ก.ย.) มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างรวม 1.335 ล้านลูกบาศก์เมตร ประกอบไปด้วย 1.อ่างเก็บน้ำลำตะคอง อ.สีคิ้ว มีปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 23,000 ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่าง 129.344 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 41.13 ของความจุกักเก็บทั้งหมด 314 ล้านลูกบาศก์เมตร, 2.อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย มีปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 260,000 ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่าง 53.105 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 34.73 ของความจุกักเก็บทั้งหมด 155 ล้านลูกบาศก์เมตร, 3.อ่างเก็บน้ำมูลบน อ.ครบุรี มีปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 126,000 ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่าง 46.485 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 34.60 ของความจุกักเก็บทั้งหมด 141 ล้านลูกบาศก์เมตร, 4.อ่างเก็บน้ำลำแชะ อ.ครบุรี มีปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 926,000 ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่าง 95.235 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 34.63 ของความจุกักเก็บทั้งหมด 275 ล้านลูกบาศก์เมตร ถึงอย่างไรก็ตาม ภาพรวมของปริมาณน้ำกักเก็บในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 4 แห่ง มีปริมาณน้ำกักเก็บรวมกัน 331.880 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 37.48 ของความจุกักเก็บทั้งหมด 885.49 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือว่ายังอยู่ในระดับน้อยมาก หากเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งมีปริมาณน้ำมากถึง 585.992 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 66.18 ของความจุกักเก็บทั้งหมด.

////////ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ // นครราชสีมา

ข่าวประจำวันโคราชฝนตกน้ำไหลลงอ่างน้อย ขั้นวิกฤติ เหลือน้ำเพียง 37% เท่านั้น