โคราชประกาศปิดด่วนตลาดไนท์บาซาร์พิมาย หลังพบแม่ค้าติดเชื้อโควิด-19 ก่อนเตรียมเข้าฆ่าเชื้อทำความสะอาด เพิ่มความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว

 นครราชสีมา –ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีแนวโน้นการพบจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่อง หลังมีรายงานยืนยันผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 พบผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดไนท์บาซาร์ ติดเชื้อหลายราย และเป็นการติดเชื้อแบบแพร่กระจายจุด นอกจากนี้ยังมีประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อเป็นจำนวนมาก

ล่าสุด วันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2565) เทศบาลตำบลในเมืองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ได้ประกาศปิดตลาดไนท์บาซาร์พิมาย ระหว่างวันที่ 6-8 ก.พ. 65 เพื่อทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ โดยห้ามมิให้ผู้ใดเข้าหรือออกพื้นที่ตลาดไนท์บาซาร์พิมาย เว้นแต่ผู้ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคคิดต่อ มิให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน โดยหลังจากปิดตลาดไนท์บาซาร์พิมาย แล้วทางเทศบาลตำบลในเมืองพิมาย จะได้ทำการตรวจ ATK ผู้ค้าที่จำหน่ายสินค้าในตลาดและได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ รวมถึงสอบสวนโรคเพื่อทำการควบคุมไม่ให้มีการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส รวมถึงยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาเที่ยวยังพื้นที่อำเภอพิมาย ในช่วงของการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยว หลังจากเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของอำเภอพิมายซบเซาลงไปจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ในช่วงที่ผ่านมา.

/////////

ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ // นครราชสีมา

ข่าวประจำวันโคราชประกาศปิดด่วนตลาดไนท์บาซาร์พิมาย หลังพบแม่ค้าติดเชื้อโควิด-19