โคราชชาติพัฒนา ฉลุย เลือกตั้งซ่อมสท.เขต 1  ธนภูมิ ตั้งสิทธิประเสริฐ ได้ 2,994 คะแนน

ประกาศผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง เขตเลือกตั้งที่1 (อย่างไม่เป็นทางการ) “ธนภูมิ ตั้งสิทธิประเสริฐ” ผู้สมัครเบอร์ 1 ทีมโคราชชาติพัฒนาได้ 2,994 คะแนน

วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 เวลา 19.00 น.ประกาศผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครนครราชสีมา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง เขตเลือกตั้งที่1 (อย่างไม่เป็นทางการ) ณ สถานที่รวมคะแนน ห้องมินิฮอล เซ็นทรัลนครราชสีมา จากหน่วยเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่ 1 ทั้งหมด 52 หน่วย จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 22,780 คน มีผู้มาใช้สิทธิ 17.27% ผลรวมคะแนนปรากฏ นายธนภูมิ ตั้งสิทธิประเสริฐ ผู้สมัครเบอร์ 1 ทีมโคราชชาติพัฒนาได้ 2,994 คะแนน นายธนกฤต มาลัยพิพัฒน์หมายเลข 2 กลุ่ม อิสระ ได้ 303 คะแนน บัตรดี 3,297 ใบ บัตรเสีย 96 ใบ บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 389 ใบ

ข่าวประจำวันโคราชชาติพัฒนาฉลุยเลือกตั้งซ่อมสท.เขต1 “ธนภูมิ ตั้งสิทธิประเสริฐ” ได้ 2,994 คะแนน