โคราชฉีดวัคซีนไปแล้วเกือบ 40% ของประชากรทั้งจังหวัด ขณะที่ รพ.มหาราชฯ เตรียมใช้ระบบลงทะเบียนออนไซท์ เพิ่มความรวดเร็วให้กับกลุ่ม 108

นครราชสีมา – วันนี้ (23 สิงหาคม 2564) ที่ห้องโคราชฮอลล์ ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมา ซึ่งเป็นจุดฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้มีประชาชนไปต่อคิวฉีดวัคซีนกันอย่างต่อเนื่อง โดยนายแพทย์เจษฎ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยายาลมหาราชนครราชสีมา เปิดเผยว่า สำหรับวันนี้ เป็นการฉีดวัคซีน 4 ยี่ห้อ ให้กับประชาชน 6 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ที่มีคิวนัดฉีดวัคซีน Sinovac วันที่ 19-23 ส.ค.64, ผู้ที่มีคิวนัดฉีดวัคซีน Astra Zeneca เข็มที่ 2, พนักงานบริษัทเอกชนที่มีคิวนัดฉีดวัคซีน Sinopharm เข็มที่ 1 ซึ่งซื้อโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา, ประชาชนทั่วไปที่จองวัคซีน Sinopham เข็มที่ 1 จากราชวิทยาลัยจุฬาภร, บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า ที่มีคิวฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 3 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน และฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับชาวต่างชาติ นักเรียน นักศึกษา ที่จะเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ รวมที่จะฉีดวันนี้ประมาณ 3,800 คน ขณะเดียวกันวัคซีนที่จะเข้ามาในสัปดาห์นี้ ทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้รับการจัดสรรมาจากส่วนกลาง ก็จะมีวัคซีน Astra Zeneca ที่จะฉีดให้กับประชาชน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่จะได้รับการฉีดวัคซีนแบบไขว้ Sinovac เข็มที่ 1 Astra Zeneca เข็มที่ 2 และขณะนี้ครบ 12 สัปดาห์แล้ว สำหรับประชาชนที่อายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่ม 7 โรคเสี่ยงสูง ที่ได้รับการฉีดวัคซีน Astra Zeneca เข็มที่ 1 และจะฉีด Astra Zeneca เข็มที่ 2 ดังนั้นภาพรวมที่เซ็นทรัลพลาซ่าฯ จุดฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เกือบ 100 วัน สามารถฉีดวัคซีนให้กับประชาชนไปได้แล้วเกือบ 300,000 โดส ขณะเดียวกันภาพรวมของการฉีดวัคซีนทั้งจังหวัดนครราชสีมา ฉีดไปแล้วเกือบ 40% ของประชากรในพื้นที่กว่า 2.6 ล้านคน ดังนั้นตอนนี้ก็ได้โฟกัสตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่เน้นกลุ่ม 608 คือ กลุ่มผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง บวกกับกลุ่มคนท้องอีก 1 กลุ่ม เพราะคนกลุ่มนี้ถ้าติดเชื้อแล้ว จะมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตกว่ากลุ่มอื่นถึง 4 เท่า ดังนั้นจึงจำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุด โดยการจัดสรรวัคซีนให้กับคนกลุ่มนี้ ทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้ประชุมหารือกันแล้วว่า อาจจะต้องใช้ระบบการลงทะเบียนแบบออนไซท์ หรือวอร์คอินมาลงทะเบียน จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอัพเดทได้ ผ่านเพจเฟสบุ๊ค “โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา” ซึ่งจะมีการอัดเดทข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องทุกวัน.

//////////ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ // นครราชสีมา

ข่าวประจำวันโคราชฉีดวัคซีนไปแล้วเกือบ 40% ของประชากรทั้งจังหวัด ขณะที่ รพ.มหาราชฯ เตรียมใช้ระบบลงทะเบียนออนไซท์