วันที่ 13 ตุลาคม 2565  สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ในขณะนี้ ปริมาณน้ำจากลำน้ำมูลได้เอ่อล้นไหลเข้าท่วมถนนทางหลวง สายประทาย-ชุมพวง บริเวณบ้านขุนละคร ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ระดับน้ำท่วมสูง 20-30 เซนติเมตร ระยะทางยาว 1 กิโลเมตร และในจุดดังกล่าวกระแสน้ำได้ไหลกัดเซาะถนนลาดยาง พังเสียหายเป็นทางยาว 100 เมตร ลึกประมาณ 1 เมตร ถนนขาดหายไป 1 ช่องจราจร เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงนครราชสีมา ต้องนำป้ายมาติดห้ามรถทุกชนิดวิ่งผ่านในเส้นทางดังกล่าว เพราะหวั่นจะเกิดอันตราย เนื่องจากในจุดที่มีน้ำกัดเซาะนั้น พบว่า ด้านใต้พื้นผิวถนนลาดยาง เป็นหลุม และ เป็นโพลงลึกมาก อาจจะเกิดการทรุดตัวของถนน จึงต้องมาการปิดกั้นห้ามรถทุกชนิดผ่าน โดยให้ใช้เส้นทางเลี่ยงผ่านเข้าไปยังอำเภอลำทะเมนชัยแทน

นายเหมือน ทิพย์คูนอก อายุ 65 ปี ชาวบ้านในอำเภอชุมพวง บอกว่า หลังจากน้ำมูลได้ไหลเข้าท่วมนาข้าว และ บ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่อำเภอชุมพวงแล้ว ยังได้ไหลท่วมถนนทางหลวง ซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่ประชาชนส่วนใหญ่ ต้องใช้วิ่งสัญจรผ่านไปมาทุกวัน ทำให้ต้องใช้เส้นทางอื่นแทน ซึ่งนับว่าชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากอยู่ในขณะนี้

///////////////

ข่าวประจำวันแม่น้ำมูลไหลทะลักท่วมถนนทางหลวง ปิดเส้นทางสายประทาย-ชุมพวง