แม่ค้าร้านผลไม้ปั่นโคราชเฮ รัฐประกาศให้น้ำตาลทราย เป็นสินค้าควบคุม ระบุหากขึ้นราคาจะทำให้แบกรับภาระต้นทุนสูง กำไรน้อย และกระทบกับประชาชนจำนวนมาก

นครราชสีมา – จากกรณีเมื่อวันที่ 30 ต.ค. 66 ที่การประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ได้พิจารณากำหนดให้สินค้า “น้ำตาลทราย” เป็นสินค้าควบคุมตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 โดยกำหนดราคาจำหน่ายน้ำตาลทรายขาวหน้าโรงงานที่กิโลกรัมละ 19 บาท และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ กิโลกรัมละ 20 บาท และควบคุมราคาจำหน่ายปลีกน้ำตาลทรายขาว กิโลกรัมละ 24 บาท น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ กิโลกรัมละ 25 บาท มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.66 เพื่อป้องกันผลกระทบกับประชาชนและทุกภาคส่วนที่ใช้น้ำตาลทรายเป็นวัตถุดิบ ทั้งสินค้ากลุ่มอาหารกระป๋อง เครื่องดื่ม ขนมหวาน ที่อาจมีการปรับขึ้นราคาตาม ซึ่งก่อนหน้านี้ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงานใหม่ โดยน้ำตาลทรายขาว จากเดิมกิโลกรัมละ 19 บาท เป็น 23 บาท, น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ จากเดิมกิโลกรัมละ 20 บาท เป็น 24 บาท ส่งผลให้ราคาจำหน่ายปลีกน้ำตาลทรายขาว เพิ่มจากกิโลกรัมละ 23 บาท เป็น 28 บาท และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ จากกิโลกรัมละ 24 บาท เป็น 29 บาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค.ที่ผ่านมา

ล่าสุด วันนี้ (2 พฤศจิกายน 2566) ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของแม่ค้าขายน้ำผลไม้ปั่น บริเวณข้าง กศน.จังหวัดนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยนางบุปผา ศรีเจริญ เจ้าของร้านฯ เปิดเผยว่า ตนเองไม่เห็นด้วยที่จะมีการปรับขึ้นราคาน้ำตาลทรายในช่วงภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ เนื่องจากน้ำตาลทรายถือว่าเป็นสินค้าจำเป็นสำหรับประชาชนประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะร้านผลไม้ปั่นเช่นร้านของตนเอง ซึ่งต้องใช้น้ำตาลทรายขาวเป็นวัตถุดิบไม่ต่ำกว่าวันละ 10 กิโลกรัม เพื่อมาทำน้ำเชื่อมสำหรับผสมกับน้ำผลไม้ปั่น เช่น น้ำมะพร้าว น้ำมะนาว และน้ำสัปปะรด เป็นต้น ทำมานานกว่า 20 ปีแล้ว ตั้งแต่น้ำตาลทรายข่าวราคากิโลกรัมละ 10 บาท จนถึงปัจจุบันน้ำตาลทรายขาวขึ้นราคามาถึงกิโลกรัมละ 26-27 บาท แต่ไม่ได้มีการปรับขึ้นราคาน้ำผลไม้ปั่นเลยตลอดช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ยังขายแก้วละ 30-40 บาทเหมือนเดิม เพราะถ้าขึ้นราคาก็จะส่งผลกระทบต่อลูกค้าในช่วงเศรษฐกิจเช่นนี้ ซึ่งการที่รัฐบาลออกมาประกาศให้น้ำตาลทรายเป็นสินค้าควบคุม ตนเองเห็นด้วยเป็นอย่างมาก เพราะจะช่วยทำให้ร้านของตนเองไม่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และทำให้ร้านยังคงมีกำไรสามารถค้าขายอยู่ได้ในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้.

/////////ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ // นครราชสีมา

 

ข่าวประจำวันแม่ค้าร้านผลไม้ปั่นโคราชเฮ รัฐประกาศให้น้ำตาลทราย เป็นสินค้าควบคุม