พลิกประวัติศาสตร์เมืองโคราช ขุดพบโครงกระดูกมนุษย์ อายุ 1,500-2,000ปี ใต้แนวกำแพงเมือง

วันที่ 30 พ.ค. 67 เวลา 10.00 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยนายทศพร ศรีสมาน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา, นายกิตติพงษ์ สนเล็ก ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดี, นายวรรณพงษ์ ปาละกะวงษ์ ณ อยุธยา, นายวิธาน ศรีขจรวุฒิศักดิ์ นักโบราณคดีปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการขุดค้นหาหลักฐานทางประวัติศาสตร์บริเวณพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ คูเมืองด้านตะวันออก ถ.อัษฎางค์ ตัด ถ.พลล้าน เขตเทศบาลนครนครราชสีมา ลงพื้นที่บริเวณคูเมืองเมืองนครราชสีมา(สำนักงานสิ่งเเวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 11 เดิม) โดยการขุดตรวจทางโบราณคดีเป็นความร่วมมือกันระหว่างเทศบาลนครนครราชสีมา กับสำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา ดำเนินการขุดตรวจ เพื่อตรวจสอบร่องรอยแนวกำแพงเมืองนครราชสีมา ก่อนดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่สาธารณะบริเวณคูเมืองบูรพารวมพล
เมื่อขุดตรวจลึกลงไปจนถึงระดับความลึก 180 เซนติเมตร จากผิวดินปัจจุบัน หลักฐานทางโบราณคดีที่พบในครั้งนี้ กำหนดอายุเบื้องต้นอยู่ในช่วง 1,500-2,500 ปีมาเเล้ว ประกอบด้วย โครงกระดูกมนุษย์ในลักษณะนอนหงายเหยียดยาว จำนวน 1 โครง สภาพสมบูรณ์ ศรีษะหันไปทางทิศตะวันตก ปลายเท้าหันไปทางทิศตะวันออก ตลอดจนพบกลุ่มภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา เเละภาชนะแบบพิมายดำ สำนักศิลปากรที่ 10 จะดำเนินการส่งตัวอย่างไปหาค่าอายุสมัยทางวิทยาศาสตร์ต่อไป
…………………..
#สำนักศิลปากรที่10
#เทศบาลนครนครราชสีมา
#งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครนครราชสีมา

ข่าวประจำวันเมืองโคราช ขุดพบโครงกระดูกมนุษย์ อายุ 1,500-2,000ปี กำแพงเมืองโคราช