เทศบาลโคราช : MOU รร.เทศบาล 4 กับ รร.กีฬาเทศบาลฯ มุ่งให้นักเรียนมีทักษะด้านกีฬา

วันที่ 21 ก.พ. 66 เวลา 09.00 น.
นายชัชวาล วงศ์จร รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ประธาน พร้อมด้วยนายทวีศักดิ์ พันธ์วิเศษศักดิ์ ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ครูในสังกัด ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) กับโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗o ปีเทศบาล) สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในด้านพลศึกษาและการกีฬา ณ ห้องประชุมชั้น2 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา

ขอบคุณ : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครฯ:ภาพ/เรื่อง

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช : MOU รร.เทศบาล 4 กับ รร.กีฬาเทศบาลฯ มุ่งให้นักเรียนมีทักษะด้านกีฬา