เทศบาลโคราช ให้ความรู้แก่บุคลากรสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

วันที่ 8 ส.ค.66 เวลา 09.00 น.
นายวุฒิศักดิ์ ภาวะศิลป์ รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ประธานในพิธี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมเปิดโครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ประจำปี 2566 เพื่อให้คณะกรรมการสมาคมฯได้มีความรู้ มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีประสบการณ์ในการบริหารงานสมาคมฯ ระหว่างสมาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล

งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครฯ ภาพ/เรื่อง

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช ให้ความรู้แก่บุคลากรสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์