เทศบาลโคราช โชว์ SOFT POWER
ผช.ทูตทหารตปท.หวังกระตุ้นการท่องเที่ยวสู่ต่างประเทศ

วันที่ 19 ธันวาคม 65 เวลา 13.30 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครราชสีมา มอบหมายให้ นายไพบูลย์ พฤกษ์พนาเวศ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
ให้การต้อนรับผู้ช่วยทูตทหารประเทศ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย พม่า กัมพูชา อินเดีย และคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 65 เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวเมืองโคราช และวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร สร้างความประทับใจ โชว์ SOFT POWER ของดีโคราช และหวังกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวสู่ตลาดต่างประเทศ

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช โชว์ SOFT POWER ผช.ทูตทหารตปท.หวังกระตุ้นการท่องเที่ยวสู่ต่างประเทศ