เทศบาลโคราช โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2566

วันที่ 22 ส.ค. 66 เวลา 09.00 น.
นายไกรสีห์ หล่อธราประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ประธาน พร้อมด้วยนายกัมปนาท บุตรโต รองปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 “หลักสูตรการอบรมด้านสิทธิสวัสดิการของพนักงานจ้าง” ณ โรงแรมรายาแกรนด์

งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครฯภาพ/เรื่อง

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช โครงการพัฒนาบุคลากร