เทศบาลโคราช :โครงการป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศ ประจำปี 2566

วันที่ 29 ส.ค.66 เวลา 09.00 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมเปิดการอบรมโครงการป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศ ประจำปี 2566 เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีความรู้เกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศที่เกิดจากสถานประกอบกิจการที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละออง กลิ่น ควัน และส่งเสริมให้เกิดความตระหนักในการแก้ไขปัญหาลดมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ณ ห้องประชุมโรงแรมซิตี้พาร์ค

งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครฯ :ภาพ/เรื่อง

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช โครงการป้องกันและควบคุมมลพิษทางอากาศ ประจำปี 2566