เทศบาลโคราช เวียนเทียนวันวิสาขบูชา

เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.66 เวลา 19.00 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมเจ้าหน้าที่และประชาชนในเขตเทศบาล ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ฟังธรรมเทศนา ประกอบพิธีเวียนเทียน เพื่อให้ประชาชน เยาวชน ข้าราชการและพุทธศานิกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ วัดพายัพ พระอารามหลวง

ขอบคุณที่มา :งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครฯ:ภาพ/เรื่อง

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช เวียนเทียนวันวิสาขบูชา