เทศบาลโคราช เร่งหางบปรับปรุงพื้นสนามหญ้า สนามกีฬากลางเทศบาลนครนครราชสีมา

วันที่ 15 กรกฎาคม 2566 นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา นายวัชรพล โตมรศักดิ์ ประธานที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมคณะผู้บริหารลงดูสถานที่หางบประมาณ พิจารณารูปแบบการปรับปรุงพื้นหญ้าในสนามฟุตบอล ที่สนามกีฬากลางเทศบาลนครนครราชสีมา

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช เร่งหางบปรับปรุงพื้นสนามหญ้า สนามกีฬากลางเทศบาลนครนครราชสีมา