เทศบาลโคราช เร่งรณรงค์สร้างการตระหนักรู้ป้องกันโรคไข้เลือดออก

วันนี้ (15 มิถุนายน 2565) ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา นายประเสริฐ  บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เปิดกิจกรรม Kickoff  รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่ออื่นๆ   เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน  15  มิถุนายน 2565   เพื่อสร้างการตระหนักรู้ป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยมียุงลายเป็นพาหะของโรค และยังเป็นพาหนะของโรคติดเชื้อไวรัสซิก้า –โรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือ ชิกุนคุนย่า   ซึ่งมีแนวโน้มการระบาดในช่วงฤดูฝนของทุกปี โดยในงานได้จัดให้มีการปล่อยขบวนเดินรณรงค์ ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข หรือ อสม. และโรงเรียนภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา นำอุปกรณ์กำจัดยุงลายกระจายทำความสะอาด วัดสุทธจินดาวรวิหาร  วัดบึง พระอาราม และวัดพายัพ พระอารามหลวง  เพื่อหยอดทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ทรายอะเบท และผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลายนวัตกรรมใหม่ชนิดเม็ด ใส่ลงในภาชนะที่มีน้ำขัง  
 
ซึ่งสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา รายงานปี 2563  พบอัตราป่วยไข้เลือดออก  244.13 ต่อแสนประชากร เป็นอันดับ 3 ของประเทศ  และในปี 2564 พบผู้ป่วยไข้เลือดออกทั้งจังหวัด มีอัตราป่วย 5.75 ต่อแสนประชากร  โดยปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงของชนิดไวรัสเดงกี่  อาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดมากขึ้น และพบว่า กลุ่มเด็กวัยเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 5-14 ปี ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกมากที่สุด ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ต้องเร่งช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย พาหนะของไข้เลือดออก

ขอบคุณวีดีโอ ที่มา ข่าวช่อง 5

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช เร่งรณรงค์สร้างการตระหนักรู้ป้องกันโรคไข้เลือดออก