เทศบาลโคราช !!!เฝ้าระวังป้องกันน้ำท่วม

วันที่ 8 กันยายน 2565 นายประเสริฐ บุญชัยนายกเทศมนตรีนครนครนครราชสีมา ลงพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ จากฝนที่ตกในค่ำคืนที่ผ่านมา ระดมเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทำความสะอาดเก็บกวาดขยะที่อาจอุดตันท่อระบายน้ำ เปิดเครื่องสูบน้ำบริเวณคลองไนท์บ้านเกาะ เพื่อพร่องน้ำป้องกันการท่วมขัง และเปิดประตูน้ำข่อยงาม เพื่อลดระดับน้ำผลักดันน้ำออก เตรียมรองรับบริมาณน้ำฝนที่อาจเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ได้ส่งเจ้าที่เฝ้าดูระดับน้ำกระจายตามจุดต่างๆในเขตเทศบาลและคอยรายงานศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคนถล่มเทศบาลนครนครราชสีมาอย่างต่อเนื่อง

งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครราชสีมา:เรื่อง/ภาพ

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช !!!เฝ้าระวังป้องกันน้ำท่วม