เทศบาลโคราช เปิดโลกกว้างสร้างรอยยิ้ม ผ่านการชมภาพยนตร์ให้ทุกคนมีความสุข

วันที่ 20 ก.พ. 67 เวลา 09.00 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก คณะครู มูลนิธิเมเจอร์แคร์ โดยเมเจอร์ กรุ๊ป โรงภาพยนตร์ ซีนีเพล็กซ์ The mall korat และ Tk Square korat ร่วมจัดกิจกรรม เปิดโลกกว้างสร้างรอยยิ้ม “สานฝันสู่น้อง” เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์โอกาสแห่งจินตนาการ เป็นการเรียนรู้เปิดโลกทัศน์ ด้านความคิด ก่อให้เกิดจินตนาการและสร้างแรงบันดาลใจดีๆ ผ่านการชมภาพยนตร์ให้ทุกคนได้มีความสุข มีรอยยิ้ม มีเสียงหัวเราะ ได้เติมเต็มประสบการณ์ สร้างสรรค์พัฒนาการด้านจิตใจ เพื่อจะได้มีกำลังใจ ในการศึกษาเล่าเรียน การใช้ชีวิตในวัยเด็ก ที่สนุกสนาน เป็นคนดีเป็นเด็กดี ของครอบครัวและสังคม ณ โรงภาพยนตร์ ซีนีเพล็กซ์ เดอะมอลล์โคราช

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช เปิดโลกกว้างสร้างรอยยิ้ม ผ่านการชมภาพยนตร์ให้ทุกคนมีความสุข