เทศบาลโคราช เปิดโรงเรียนผู้สูงวัยสุขใจใกล้บ้าน

วันที่ 6 ก.ค.66 เวลา 09.00 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คลินิกอบอุ่นมหาชัย ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) ประธานชุมชนในเขตเทศบาล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมเปิดโครงการชุมชนต้นแบบการดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุในรูปแบบโรงเรียนผู้สูงวัยสุขใจ ใกล้บ้าน คลินิกชุมชนอบอุ่นมหาชัย เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ ณ ชุมชนมหาชัย-อุดมพร

หมายเหตุ : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครฯ

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช เปิดโรงเรียนผู้สูงวัยสุขใจใกล้บ้าน