เทศบาลโคราช !! เปิดอบรมการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะด้วยระบบไฟฟ้า

วันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.
นายชาตรี วงษ์วิบูลย์สิน รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้แนวทางการพัฒนาโครงการระบบขนส่งสาธารณะไฟฟ้า ภายใต้โครงการส่งเสริมเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบขนส่งสาธารณะไฟฟ้า ณ ห้องนกยูง โรงแรมเซ็นเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 โคราช

ขอบคุณ งานประชาสัมพันธ์เทศบาลฯ:เรื่อง/ภาพ

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช !! เปิดอบรมการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะด้วยระบบไฟฟ้า