เทศบาลโคราช เปิดสภาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2566

วันที่ 12 ก.ค.66 เวลา 09.00 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และหน้าที่เทศบาล ร่วมเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลนครนครราชสีมาประจำปี 2566 เพื่อให้สภาเด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ พร้อมเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และเป็นแกนนำจิตอาสา ขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในชุมชนและสังคม ส่งเสริมและสนับสนุนให้สภาเด็กและเยาวชนมีความเข้มแข็ง ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล
หมายเหตุ :งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครฯ ภาพ/เรื่อง

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช เปิดสภาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2566