เทศบาลโคราช เปิดงาน นครหญิงกล้า สุขกาย สบายใจ ภายใต้แนวความคิด ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผู้สูงอายุ

วันที่ 30 เม.ย. 67 เวลา 13.30 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมเปิดพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรการอบรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลนครนครราชสีมา“นครหญิงกล้า สุขกาย สบายใจ” รุ่นที่ 1 /2567 ภายใต้โครงการเสริมสร้างความรู้สร้างสุขภาพ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุภายใต้แนวความคิด ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการศึกษา การศาสนา การสาธารณสุข การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต ตลอดจนการพัฒนาตนเอง และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุที่เป็นประโยชน์ ณ โรงแรมโคราช โฮเต็ล (ห้องทวีสิน)

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช เปิดงาน นครหญิงกล้า สุขกาย สบายใจ ภายใต้แนวความคิด ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผู้สูงอายุ