เทศบาลโคราช เปิดการแข่งขันบาสเกตบอล 3×3 korat City Champion 2024

วันที่ 18 พ.ค. 67 เวลา 14.30 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ร่วมเปิดการแข่งขันบาสเกตบอล 3×3 Korat City Champion 2024 โดยจัดการแข่งขันทั้งหมด 3 รุ่น
-รุ่นเยาวชน(ชาย)อายุไม่เกิน 17 ปี
-รุ่นเยาวชน(ชาย)อายุไม่เกิน 19 ปี
-รุ่นเยาวชน(ชาย)อายุไม่เกิน 23 ปี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา สร้างเสริมประสบการณ์ในการแข่งขัน เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ โดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการเล่นกีฬาทำให้มีสุขภาพอนามัย แข็งแรง สมบูรณ์ ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุขทุกชนิด ณ เทอร์มินอล 21 โคราช

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช เปิดการแข่งขันบาสเกตบอล 3×3 korat City Champion 2024