เทศบาลโคราช เตรียมงานลอยกระทง ยิ่งใหญ่อลังการ

วันที่ 31 ต.ค. 66 เวลา 13.30 น.
นายชัชวาล วงศ์จร รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ประธาน พร้อมด้วยที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมประชุมการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา กิจกรรมลอยกระทง จัดขึ้นในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ Tk Square korat ข้างวัดพายัพ

งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครฯ:ภาพ/เรื่อง

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช เตรียมงานลอยกระทง ยิ่งใหญ่อลังการ