เทศบาลโคราช ออกหน่วยทำหมันสุนัขและแมว

วันที่ 22 ส.ค. 66 เวลา 10.30 น.
นายไกรสีห์ หล่อธราประเสริฐ รองนายกเทศมนตรี
ร่วมกับกรมปศุสัตว์ จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมออกหน่วยทำหมันสุนัขและแมวในชุมชน ครั้งที่ 2/2566 ตามโครงการแก้ไขปัญหาสัตว์จรจัดในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครฯ ภาพ/เรื่อง

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช ออกหน่วยทำหมันสุนัขและแมว