เทศบาลโคราช !!! อบรมสัตว์ปลอดโรคจากโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 7 ก.ย.65 เวลา 09.00 น.
นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล

งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครนครราชสีมา:ภาพ/เรื่อง

ข่าวประจำวันเทศบาลโคราช !!! อบรมสัตว์ปลอดโรคจากโรคพิษสุนัขบ้า